پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح:

1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد:

ماده 1121 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن واهد بود:

1- خصاء؛

2- عنن به شرط این که ولو یک بار اقدام زناشویی را انجام نداده باشد؛

3- مقطوع بودن آلت تناسلی به‌اندازه‌ای که قادر به اقدام زناشویی نباشد.

1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل):

(به فتح عین وفاء) در فقه زائده گوشتی می باشد در عضو تناسلی زن که مانع انجام لقاح می باشد و اگر به صورت استخوان باشد آن را قرن (بر وزن عفل) نامند.[1]

1 ـ 4 ـ 2 ـ  2 ـ افضاء:

مصدر باب افعال می باشد مشتق از فضا، و فضا به معنی گشادگی زمین، گستردگی زمین، آب روان بر روی زمین یا مشتق از فضو به معنی فراخ شدن می باشد.

افضاء یعنی فراخ کردن و در اصطلاح فقه یکی کردن جلو و عقب، یا احتمالاً یکی کردن شبکه بول و حیض می باشد.

افضاء موجب حرمت ابدی افضاء شده، بر افضاء کننده می‌گردد.[2]

1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس:

اختلال واژینیسمون که در اثر تحریکات بیرونی موجب انقباض عضلات تحتانی و انسداد مجرای فرج در زنان می‌گردد، همان آثاری را دارد که بیماری هایی زیرا رتق، عفل و قرن دارند و موجب اختلال در ارتباط زناشویی می‌گردد. در صورتی که بیماری واژینیسموس درمان نشود به دلیل ایجاد اختلال در ارتباط جنسی می‌تواند مجوز فسخ نکاح گردد.

1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس:

بیماری سیفلیس که بیماری باکتریایی می باشد و در دوشکل جنسی (بیماری‌های آمیزشی) و غیرجنسی انتشار می‌یابد. این بیماری در اثر تماس مستقیم با پوست عفونی و از طریق خون آلوده منتقل می‌گردد. این بیماری در صورت درمان نشدن می‌تواند سبب زمین‌گیر شدن افراد یا مرگ آنها گردد.

[1] ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 453، ش 3608.

[2] ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص 277.

 مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران