دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با نگاهی به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:

و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند 8 ماده 2 قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.[1]

این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در بهره گیری از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده می باشد.

کانون وکلای امریکا [2]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی[3] بهره گیری نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده می باشد. [4]

«ماده (8)2 قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی می باشد که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده می باشد و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌گردد».[5]

همین تعریف در«بند 8 قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده می باشد [6] و همچنین در« بند 5 بخش 106 قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر گردیده می باشد.[7]

در این تعریف نیز قانونگذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را بکار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن می باشد که در این تعریف به قصد امضاء کردن سند توجه شده می باشد که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند می باشد.

می‌رود». «دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب 1999 در زمینه امضای الکترونیکی در ماده 2/1» اظهار داشته می باشد:«امضای الکترونیکی داده‌ای می باشد به شکل الکترونیکی، که به سایر داده‌های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا” متصل می باشد و به عنوان روشی برای اثبات هویت بکار می‌رود.[8]

[1] – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1383، شماره 55)، ص 63.

[2] – American Bar Association;At: www.abanet.org. Last visited: 1390/19/10. 10/00Am.

[3]– Cybernotary

[4] -Michael L.Closen & R.Jason Richards, Notary publics –lost in cyberspace, or key business professionals of the future?John Marshall journal of computer and information Law.Vol.15, 1997.

[5]– Utah Code, Utah Digital Signature Act, 1995 & 208.

[6]– Uniform Electronic Transaction Act, August 1999, 2.8 Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ ulc/ eindex.htm. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am

[7] -ESIGN(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act).

, june30, 2000,106.5.

[8]– Directive of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws on Electronic Signatuers,1.2.

Available at: http: //www.europea.ou.int/ISPO/commerce/legal/documents.pdf. Last visited: 1391/03/04, 59/8 AM

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی