دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف این الگو تعیین (شناسایی و اولویت بندی) دانش،مهارت ها و توجه های لازم(نیازهای آموزشی)برای انجام احسن وظایف شغلی می باشد. از لحاظ قلمرو و این الگو برای تعیین نیازهای آموزشی در سطح شغل مناسب می باشد.

مراحل الگو:

احساس نیاز یا وجود شکلی که انجام پروژه نیازسنجی را ایجاب می کند.

در این مرحله در واقع ضرورت های پژوهش نمایان می شوند.

شناسایی و تعریف قلمرو پژوهش

در این مرحله حوزه شمول یا به عبارتی دایره نفوذ پژوهش مشخص و تعریف می گردد.

شناسایی و تعریف مشاغل موجود در قلمرو پژوهش

دراین مرحله مشاغل موجود در قلمرو پژوهش شناسایی ،تحلیل و بر حسب درجه تشابه دسته بندی می شوند.

شناسایی و تحلیل وظایف و الزامات و شرایط انجام آن

پژوهشگر در این مرحله با در نظر داشتن توضیح وظایف مکتوب،و از طریق پرسش ،مصاحبه،کاربینی و کارورزی به شناختی عینی از فضا ،الزامات و اقتضائات مشاغل و رویه ها ،ابزار و امکانات و الزامات و شرایط ایفای وظایف هر شغل دست می یابد.

استخراج دانش،مهارت یا توجه لازم برای انجام هر شغل استخراج می گردد.

در این مرحله بر اساس شناختی که در نتیجه مراحل قبل نسبت به وظایف کلی سازمان و مشاغل و وظایف قلمرو پژوهش بدست آمده می باشد دانش و مهارت و با توجه های لازم برای انجام احسن وظیفه هر شغل استخراج می گردد.

تهیه و تدوین فرم (پرسشنامه ) دانش و مهارتهای هر شغل

این مطلب را هم بخوانید :  پایانامه با عنوان : بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دراین مرحله دانش و مهارتهای لازم برای انجام وظایف که در مرحله قبل شناسایی شده اند پس از ویراستاری در قالب یک پرسشنامه قرار می گیرند و با چهار مفهوم ضرورت ،اهمیت ،فراوانی تکرار ،سطح بازخوانی ،سختی یادگیری جهت اولویت بندی مورد پرسش قرار می گیرند.

شناسایی و انتخاب آگاهی دهندکلیدی

این تکنیکها همانگونه از اسم آنها پیداست،در صدد مشخص کردن نقاط ضعف ومسایل و معضلات سازمان یا کاستیهای موجود در عملکرد افرد هستند تا بر اساس شناسایی این مسائل و معضلات و پیشنهاد اقدامات اصلاحی ،راندمان و بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند. مهمترین تکنیکهایی که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از تکنیک هرم یا درخت خطا،تکنیک رو یداد مهم یا بحرانی ،تکنیک آزمون وظایف کلیدی و تکنیک تجزیه و تحلیل شغل.

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز