دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 و ملاحظات فرهنگی- اجتماعی محله بوده که معمولاً مورد استقبال ساکنین محله قرار نمی‌گرفت.

با در نظر داشتن آن چیز که که گفته گردید و به مقصود پرهیز از موازی کاری، نابرابری محلات از حیث دسترسی به امکانات و تهیه و اجرای طرح‌های توسعه مورد نیاز و سازگار با ساختار اجتماع- فرهنگی محله، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک و در راستای دستیابی به وضع مطلوب در شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی و افزایش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی در1-4- اهداف بررسی

هدف کلی از انجام این بررسی نیازسنجی و تعیین نیازهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران (نیاوران و حصاربوعلی)می‌باشد. برای این مقصود هدف‌های زیر مورد توجه می باشد:‌

1-4-1- شناخت امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی موجود در محله‌های نیاوران و حصاربوعلی

1-4-2- شناخت سیمای جمعیت شناختی ساکنین مورد مصاحبه در محله‌های نیاوران و حصاربوعلی

1-4-3- نظرسنجی از ساکنین محله‌های نیاوران و حصاربوعلی در خصوص نیازهای محله

1-4-4- نظرسنجی از شورایاران محله‌های نیاوران و حصاربوعلی در خصوص نیازهای محله

1 -4-5- اولویت بندی نیازهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی تعیین شده به وسیله شورایاران و ساکنین محله‌های نیاوران و حصاربوعلی

1-5- روش شناسی بررسی

1-5-1- نوع روش بررسی

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران