پایان نامه ارشد رایگان با موضوع t، ، x، باشد:

(۳-۱) می باشد:
(۳-۱)
در رابطه فوق میانگین بارندگی ماهانه ارائه شده توسط مدل در نقطه x و زمان t می باشد. و به ترتیب میانگین فصلی بارش مشاهده شده و مدل در دوره مشترک می باشند. همچنین میانگین بارندگی ماهانه تصحیح شده در نقطه و زمان t می باشد. در واقع جمله یک فاکتور مقیاس فصلی می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *