دانلود پایان نامه

ناحیه cm-1 2915-3047 و cm-1 3055-2966 ظاهر می شوند.
نوار ارتعاشی مربوط به گروهNH در لیگاند آزاد H2Me-Saldien در حدودcm-13328 ظاهر می گردد، اما با کوئوردینه شدن به فلز این نوار ارتعاشی به فرکانسهای کمتر، cm-13252، منتقل می شود. با کوئوردینه شدن NH به فلز مرکزی الکترونگاتیوی نیتروژن به علت کمبود الکترون افزایش یافته و خصلت

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید