دانلود پایان نامه

جهت تعیین برازندگی در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
در الگوریتم حاضر هدف بهینه کردن سه پارامتر دمای عملکردی پیل سوختی، فشار سمت آند و فشار سمت کاتد است. برای اینکه بتوان دقت قابل قبولی از رفتار پیل سوختی در ازای مقادیر مختلف پارامترها داشت، دامنه ۵/۰ تا ۵ بار فشار آند و فشار کاتد به ۹ قسمت تقسیم شده است. به عبارت دیگر گام

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ردیابها،، ارزان،، معمولترین، ترمیستور
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید