پایان نامه رایگان با موضوع خاوران نامه، نهج البلاغه، کرامت نفس

لازم? هر پژوهشی استناد به مراجع معتبر در همان زمینه است. در این پژوهش نیز آن چه مورد توجه نگارنده بوده است رجوع به منابع مورد نیاز متناسب با موضوع انتخابی بوده است. پس از به دست آوردن منابع موردنظر ابتدا به صورت خاص، آثاری که در زمین? شخصیّت حضرت علی (ع) نوشته شده است مورد استفاده قرار گرفته است، که این کتاب ها گاه دست آورد ترجم? پژوهشگران دیگر کشورها وگاه نتیج? کوشش پژوهشگران ایرانی است. در ادامه آثاری که در ارتباط با حضرت علی (ع) به صورت مقاله بوده است و به همت پژوهشگران معاصر نوشته شده است مورد بررسی قرار گرفته است و نکات مهمّ آن استخراج گردیده است. سرانجام پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی های گوناگون به ترتیب زیر به طبقه بندی داده های پژوهش پرداخته شده است.
فصل اوّل، که کلیّات پژوهش را در بر می گیرد و به مسائلی نظیر مقدمه، بیان مسئله، اهمیّت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات، فرضیات و روش انجام تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم، در خصوص پیشین? تحقیق و مقدمات پژوهش که شامل مفاهیم اساسی از تاریخ صدر اسلام وحوادثی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به زندگانی حضرت علی (ع) پیوند می یابد.
فصل سوم، که همین فصل است به روش پژوهش اختصاص دارد. فصل چهارم، که فصل اصلی پایان نامه می باشد به تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات فرضیه ها می پردازد و در این فرایند به بررسی شخصیت علی (ع) در دو منظوم? علی نامه و خاوران نامه پرداخته شده است و جهت سهولت در کار ابتدا ابیاتی که در دیوان این دو شاعر، در ذکر فضایل حضرت علی (ع)موجود بوده، نویسنده استخراج نموده و آنها را تحلیل کرده است. فضایلی مانند، شجاعت، فداکاری، علم، گذشت و جوانمردی، حلم و فروتنی، زهد و تقوی و در پایان این فصل تلاش نگارنده بر آن بوده است که دو منظوم? علی نامه و خاوران نامه را بر اساس پاره ای از عناصر زیبا شناسی سخن در قلمرو فصاحت و بلاغت و توابع آن ( معانی، بیان و بدیع )و مطابقت شخصیت های این دو منظومه با اسناد تاریخی بررسی و ژرف کاوی کند.
فصل پنجم،به استنباط و نتیجه گیری نهایی از مفاهیم مندرج در پایان نامه اختصاص یافته است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل پژوهش

که تر کنیم سر انگشت و صفحه بشماریم
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
“از پیامبر گرامی اسلام (ص) روایت شده است که اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکّب و جنیان حسابگر شوند و آدمیان نویسنده، نمی توانند فضایل علی (ع) را برشمارند.” (ابن شهر آشوب،1379:ج 2، 467 )
برشمردن صفات امام علی(ع) همان گونه که در حدیث پیامبر آمده، کاری است بس دشوار و دست نایافتنی، چرا که ایشان مصداق بارز صفات حسنه و خصال ستوده اند.شاید گویا ترین شاهد در این باب حدیث ذیل از پیامبر باشد؛ آنجا که فرموده اند: “هر کس مشتاق است پس از سال ها،طاقت ابراهیم نبی، پایمردی نوح و زیبایی یوسف را ببیند، درون و بیرون علی (ع) را ببیند”( متقی هندی، 1409: ج 15،390) مقام ومنزلت امام علی بن ابیطالب صلوات الله علیه، همانند جدولی است که حلَ آن گردشی از مفتاح غیبُ الجَمع والوُجوُد را تضمین می کند، و چرا این چنین نباشد و حال آنکه اگر می بایست جمیع فضائل و حقایق ربانی و اوامر الهی در سرزمینی نازل شود، چه سرزمینی بهتر وشریف تر و مستعد تر از قلب نازنین امام علی سلام الله علیه که آیت باهره جمال و جلال احدیت و حقیقت اسم الاعظم الله است مولا امیرالمؤمنین (ع)از فضایل و حسناتی برخوردار است که صورت حقیقی آن در نشئه غیب که اشراف بر عالم وجود دارد، نمایان خواهد شد.علی(ع) به عنوان والا ترین پرورش یافته ی مکتب اسلام، دارای ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی است که بعد از قرن ها هنوز چشمه ای از این اقیانوس بی کران به وصف در نیامده است. کسی که پیامبر در باره اش می فرماید: “یا علی خداوند تورا به چیز هایی زینت داد که پیش بندگان او زینتی از آنها محبوب تر نیست.” ( حاکم حسکانی، 1411: 100 ) به عنوان نمونه و ذره ای از کهکشان فضائل امام امیر المؤمنین علیه السلام، این که آن جناب به ارائه حق تعالی اشراف برجمیع اموری دارد که لحظه ها و دقایق و ساعات و روز ها ونیات و تعداد و وزن و سبکی آنان چه ملکی و ملکوتی الی تعدد قطرات باران ها و برف ها و جمیع اموری که در نظام عالم واقع می گردد که خداوند بزرگ به اراده ازلی اش این ولایت و قدرت ربانی را به او عنایت فرموده است؛ چنانچه حضرت علی بن ابیطالب صلوات الله علیه در ( خطبه البیان ) می فرماید:”أناالذی اعلمُ ما یُحَدَثُ آناً بَعدِ آن و ساعه بًعد َ ساعه، أنا الذی أعلم ُ خًطًراتِ القلوب وَ لَمحَ العُیُو ن وَ ما تُخفی الصدور” ( ابن ماجه،1349:630) “من آنم که حوادث را لحظه به لحظه و ساعت به ساعت می دانم.من خطورات دلها،نگاه چشم ها و آنچه را سینه ها پنهان می کنند می دانم” و در جایی دیگر می فرماید: “إندَ مَحتُ عَلی مَکنونُ عِلمِ لَو بُحتُ بِهِ لاضطَرَبتُم اضطِرابَ الارشِیَهَ فی الطّویّ البعیدهِ” ( نهج البلاغه،1387: خ5 ) “من حاوی علوم پوشیده ای هستم که اگر اظهارش بدارم شما همچون طناب آویزان در چاه های عمیق به اضطراب و لرزان در می آیید.” و دربیانی دیگر فرموده است: “به آن خدائی که دانه را شکافت و بنده را آفرید اگر بخواهم بنمایم به مردم آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا آموخته از نشانه ها
و عجایب، مردم به کفر بر می گردند.” (ابن حجر،1328:95) علم و حکمت،جوانمردی و آزادگی، عدالت و ظلم ستیزی، ادب و فروتنی، مهربانی و عاطفه، ایثار و از خود گذشتگی، دلاوری و شجاعت، جود وسخا و… همه گوشه ای از فضایلی است که در آن حضرت می توان سراغ گرفت. هنرمندان در طول تاریخ،ارادت خود رابه خاندان نبوت به خصوص علی(ع)به صورت های گوناگونی نشان داده اند.گاهی در کتیبه های مدارس دینی و گاه در کاشی کاری های مساجد و هم چنین در آثار معماری به جا مانده از گذشته به تابلو های نقاشی و خوش نویسی هایی بر می خوریم که به نام علی (ع)، مزّین شده است آن وجود مطهر همچون شمس اعظم بر جای جای گستر? عوالم غیبیّه و دائر? امکان می تابد و جمیع موجودات، ساکنان ملک و ملکوت را از وجود الهیه اش بهره مند می سازد.
آن مولائیکه نقطه کاینات،محور دایرات، سرّ ممکنات، شعاع جلال کبریا، سرمخزون و اسرار کاف و نون و اسم مستأثر گنجین? واحد احد است. شاعران چه شیعه و چه سنی به عنوان هنرمند سروده های خود را به مناقب علی و آلش زینت بخشیده‌اند و تلاش کرده اند با زبان شعر،فضایل و اوصاف فرا زمینی آن حضرت را که در روایات و احادیث آمده است، ماندگار سازند و در این راه پیامبر اکرم (ص) و همچنین ائم? معصومین (ع) مشوق آنان بوده اند و به عنوان شاهد، به این حدیث اشاره می کنیم که فرموده اند:”هر که بیتی شعر درباره ما بگوید، خداوند در برابرآن خانه ای دربهشت برایش بنا می کند.” (ابن شهر آشوب، 1379: ج2،533 ) آنچه ازحضرت علی (ع) در منظومه علی نامه وخاوران نامه آمده،به شکل تطبیقی و موضو عی ارائه می‌گردد:
الف) عشق به علی (ع) و مدح ایشان
ب)حقانیت امام و فرزندانش برای حکومت پس از پیامبر
پ) شرف و بزرگی
ت) شجاعت و ایثارگری
ث) زهد و عبادات
ج) کرامات ومعجزات
چ) علم وآگاهی
هـ) صبر وحلم
خ) کرامت نفس و جوانمردی
د) ثقه به نفس حضرت علی

4-1- عشق به حضرت علی (ع) ومدح ایشان
4-1-1- الف) عشق به حضرت علی (ع) و مدح آن حضرت در منظومه علی نامه
اگر با خیانت ببودی علی
همی دون که بُد اختیار خدای
زموسی و عیسی ونوح خلیل
به حلم اندرون بود نوح حلیم
به هر نذر در بُد خلیل از وفا
به علم اندرون آدم دیگر است
چو تخم همه راستی حیدر است
کسی که خلاف آورد اندرین

نخواندیش یزدان ولیِّ وفی
شب و روز بُد پیشکار خدای
نشان داشت آن شهسوار جلیل
به خشم اندرون بود همچون کلیم
چو عیسی بُد او زاهد وپارسا
ز نفس محمد یکی گوهر است
ز روی یقین نفس پیغامبر است
بود دشمن مصطفای امین
(دیوان،1388:146 پ،147ر )

البته این سخنان ناظر است برحدیث مشهوری که اهل سنّت آن را در مناقب امام علی بن ابیطالب به صورت های گوناگون نقل کرده اند که، (مَن أرادَأن یَنظُرإلی آدَمَ فی عِلمهِ و إلی نُوحٍ فی فَهمهِ وإلی إبراهیمَ فی حِلمهِ و إلی موسی فی شِدتهِ وإلی عیسی فی زُهدِهِ و إلی محمد (ص ) فی بهائِهِ وإلی جبرئیلَ فی أمانَتِهِ وإلی الشَمسِ المضیئیهِ و القمرِ المضیئی و الکواکَبِ الدُّری فَلیَنظُر إلی هذا الرَجِل. یعنی علی بن ابی طالب. ) ( مجلسی، 1362: ج 55،35 ـ 37 ) پیامبر خدا (ص) فرمود: هرکه می خواهد به آدم و علم او و نوح و تقوای او و ابراهیم و دور اندیشی و بردباری او و موسی و هیبت او و عیسی و عبادت او بنگرد، به علی بن ابیطالب بنگرد.

4-1-2 – ب) عشق به حضرت علی (ع) و مدح آن در منظومه خاوران نامه
ای ز رفعت پای قدرت برتر از چرخ برین
اختر برج فتوت گوهر درج کرم
شهربند شهر ایمان باب شهرستان علم
ای به همّت دست فیاضت چو دولت تاج بخش
بند?در گاه با اجلال تست ابن حسام
واپسین روز اربه کارآیی مرا کار آن بود

ذات پاکت مقصد تنزیل رب العالمین
کان مردی ومروت نفس خیرالمرسلین
داور دوران امام حق امیرالمؤمنین
وای به عزت در ره دین پای تمکینت مکین
گرزاخلاصش بپرسی بند? مخلص ترین
کار کار تست ومارا روز روز واپسین
( دیوان،1382: 116ـ 118 )
دربیانی دیگر ابن حسام می سراید:
گر نعمت اهل بیت کفراست کافرم
نسبت به کفر می کندم خصم خاکسار
آری حسود طعنه اگر میزند چه سود

هم آسمان گواه برین قول هم زمین
حاشاچه کفر؟ کفر کدام و کدام دین؟!
بی نشتر مگس نبود نوش انگبین
( دیوان، 1382:56 )
این ابیات اندیشه تابناک و اعتقاد راسخ،سخن فردوسی بزرگ را فرا یاد می آورد؛ آن جا که به دلیل اظهار توّلی به مقام شامخ اهل بیت مورد آزار و اذیّت غدّاره بنده ی همچون سلطان محمود غزنوی واقع می شود:
منم بند? اهل بیت نبی
گرت زین برآید گناه من است
برین زادم وهم بر این بگذرم

ستایند? خاک پای وصی
چنین است آیین و راه من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *