پایان نامه رایگان با موضوع رسول اکرم (ص)، کرامت نفس

زمهریر آن کوه و پس از گذشتن “سهمگین اژدهای دمان” که “سه میل از سر کوه بگرفته بود” از خان? ویرانه ای ناله ای می شنود و بر اثر ناله می رود؛ “میر زنهار خوار” را می بیند که دست و پایش بسته و در زنجیر است؛ حضرت پس از گشودن او از بند، از احوال فرماندهان لشکر و سپاهیانش پرس و جو می کند.
ز دیوان جنگی تنی صد هزار
گزیدند بر کوه جای نبرد
چو بر تیغ زور آورد مشت من
به خون شسته شد تیغ آیینه تاب
به دست علی تیغ مرجان شده

به رخسار هر یک به کردار قار
بلور درفشنده شد لاجورد
نگه دار جای از پس پشت من
بلور درفشنده شد لعل ناب
میان شفق صبح خندان شده
(ابن حسام، 1382: 193)
با عنایت به پیشینه داستان، غرض اصلی آن حضرت از رفتن به کوه بلور،آوردن تحفه ای بود که حضرت سلیمان (ع) در صندوقی سر بسته برای رسول اکرم (ص) نهاده بود و بدین جهت امیر المؤمنین پس از مرارت های فراوان به آن صندوقچه دست پیدا می کند.
یکی از مهم ترین ویژگی های حما سه های فارسی سد? چهارم و پنجم هجری، توجّه بسیار به خرد‌ورزی، آزادی خواهی و همچنین بها دادن به روحی? سلحشوری است که ایرانیان در آن روزگار بدان نیاز داشتند. حماس? علی نامه نیز دقیقاً دارای همین ویژگی های آن، دارا بودن همین بن مای? خرد ورزی و آزادی خواهی است؛ سراینده ی علی نامه به دلیل پای بندی به خرد می داند که در پرداختن به زندگی شخصیتی تاریخی همچون امام علی (ع) نیازی به دست یازیدن به دروغ نیست و گفتگو از منش ایشان بهترین راه برای ستایش است، چرا که خرد ورزی اصولاً از ویژگی های اجتماعی آن عصر بوده است.به همین دلیل می بینیم که سراینده برای پرداختن به دور? حکومت امام علی (ع) بیشتر روایت کننده ی زندگی ایشان است و در واقع در کار خود به خلق یک حماس? تاریخی می پردازد و کمتر به گرد افسانه پردازی رفته است. این ویژگی را ما در هیچ کدام از حماسه های شیعی پدید آمده در ادوار بعدی نمی بینیم.مثلاً در خاوران نام? ابن حسام خوسفی به میزان زیادی باعوام زدگی رویاروی هستیم و عناصر خیالی مانند اژدها، و دیو در توصیف زندگی امام علی (ع) وارد شده است.البته ابن حسام نیز در بخش‌های آغازین کار خود ( تازیان نام? پارسی، 1382: 49 ) به ستایش خرد پرداخته و سروده است:
خرد کار فرمای و اندیشه کن
بیا تا به چشم خرد بنگریم

پرستیدن دادگر پیشه کن
که برآفرینش به رفعت سریم
( ابن حسام،1382: 49 )
امّا در عمل می بینیم که وی چندان پای بند این باور نیست و حتی برای شخصّیت بزرگ تاریخی مانند امام علی (ع) افسانه پردازی های کرده که هرچند از دیدگاه نیّت، قابل پذیرش است، از دیدگاه عقلی جایگاه چندان مقبولی ندارد.

4-9 – کرامت نفس وجوانمردی
“پاکدلی و صفای ضمیر و عفو وغمض امیرالمؤمنین (ع) نسبت به دشمنان به حدّی بوده که به جرأت می‌توان گفت، که نظیر آن از هیچ سردار جنگی و هیچ قائد و پیشوایی در هیچ زمانی دیده نشده است. در تمام غزواتی که در رکاب پیغمبر (ص) شرکت کرد و در هم? جنگ هایی که زمان خلافت پیمان شکنان (ناکثین )و گمراهان (قاسطین) بدو تحمیل کردند و پس از ختم جنگ در سین? او از دشمنانی که به خونریزی شخص او ودوستان و یارانش برخاستند، کمترین کینه ای نمی ماند.” ( عقاد، بی تا: 55 ) دشمنانی که خون عزیزان را ریخته و پس از شکست باز هم به دشمنی مانده و حتی خصومت و کراهت خود را پنهان نکرده بودند، شواهد تاریخی براین خلق و خوی آسمانی و خاصه ملکوتی فراوان دیده می شود. مورد اتّفاق تمام مورخین است که در جنگ جمل بر مرگ طلحه و زبیر گریست. به محمد ابن ابی بکر پسر خوانده خود فرمان داد تا خواهرش عایشه را پس از شکست و پراکنده شدن نگهبانان شتر،به خان? مطمئنی منتقل کند؛ محمد او را به خان? عبدالله بن خلف خزاعی بزرگترین خانه های بصره که صاحب آن در جنگ بدست یاران علی (ع) کشته شده بود، برد. و گفتار ربیع دراین مورد:
محمد بفرمان حیدر چو باد
برآن سان که خود مرتضی گفته بود
بجای نکویش فرود آورید
بعامل بگفتا که یک چند گاه

ابر اشتری هودجش بر نهاذ
بشد با حمیرا بذان شهر زود
بگردش نکویی چنان چون سزید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *