پایان نامه رایگان با موضوع pHهای، (۴-۳)، پروتونه، pH،

راندمان استخراج به ماگزیمم مقدار خود می‌رسد. این مساله نشانگر اینست که در این pH، آنالیت بیشتر به فرم مولکولی وجود دارد، لذا انتقال به فاز آلی به سهولت روی می‌دهد.
همچنین در فاز گیرنده همان طور که در نمودار (۴-۳) نشان داده شده است در pHهای اسیدی آنالیت مورد نظر در سطح تماس داخلی فاز گیرنده به صورت پروتونه در آمده و با تبدیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *