پایان نامه مدیریت با موضوع : و

زمان انعقاد قرارداد بر رعایت دقیق ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاهها تأکید نموده و پیمانکاران طرف قرارداد را وفق ماده 23 شرایط عمومی پیمان موظف به اجرای آئین نامه حفاظت و ایمنی کارگاه نموده و در جریان عملیات اجرائی بر این امر نظارت کامل و دقیق اعمال نمایند. که متأسفانه در پروژه های واحد یزد نیز شاهد عدم رعایت نکات ایمنی و بعضاً حوادث کارگاهی بوده ایم
۴-۴- تغییر در نقشه ها:
بخشنامه های زیر حاکی از تغییرات در نقشه ها و جزئیات توسط واحد های دانشگاهی می باشد.
۴-۴-۱- بخشنامه شماره 34733/27 مورخ 7/5/75 :
بعضاً مشاهده می شود که بدون اطلاع و هماهنگی قبلی در نقشه های ساختمانی ارسالی از سازمان مرکزی تغییراتی اعم از معماری، سازه و تأسیسات وسیله پیمانکار و یا ناظر واحد دانشگاهی و یا اشخاص دیگری با سلیقه شخصی و با بعضی ملاحظات صورت می گیرد که این موضوع خلاف ضوابط و عرف مجامع فنی است و درآینده مشکلاتی را فراهم خواهد نمود. لذا به موجب این بخشنامه تأکید می نماید:
1- تا جائی که ممکن است از هر گونه تغییر در نقشه ها خودداری و برابر مشخصات و نقشه های تأیید شده عملیات اجرائی صورت پذیرد.
۴-۴-۲- بخشنامه شماره 92370/76مورخ 12/5/84:
نظر به اینکه در برخی ار نقشه های اجرای پروژه های عمرانی واحدهای دانشگاهی جزئیات اجرایی مانند نعل درگاه، بلوکاژ کف، ایزولاسیون سرویس های بهداشتی، رنگ آمیزی و … وجود ندارد و این موضوع باعث می شود تا پیمانکاران ساختمانی طرف قرارداد واحدها برای اجرای جزئیات مذکور تقاضای پرداختهای اضافه کاری خارج از مفاد قرارداد را نمایند: لذا بدینوسیله به کلیه واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد تا در زمان برگزاری مناقصه ، دفتر چه جزئیات اجرایی که طی بخشنامه شماره 46471/27 مورخ 20/3/83 به کلیه واحدهای دانشگاهی ارسال شده است ، همراه با اسناد و مدارک مناقصه به پیمانکاران تحویل تا از پرداخت هرگونه اضافه کاری در این خصوص جلوگیری گردد.
۴-۴-۳- بخشنامه شماره 333110/ 61مورخ 13/9/90:

پیرو بخشنامه شماره 167929/27 مورخ 20/6/86 مبنی بر عدم پذیرش تغییرات در پروژه های عمرانی پس از انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار، با توجه به بازدیدهای انجام شده از پروژه های عمرانی در دست احداث و یا در زمان تحویل موقت پروژه ها، مشاهده گردیده که تعدادی از واحدهای و مراکز دانشگاهی بدون توجه به بخشنامه فوق الذکر و عدم اخذ مجوز از اداره کل امور فنی و ساختمان اقدام به اعمال تغییر در نقشه های مصوب ابنیه، برق و مکانیک می نمایند که اینگونه تغییرات علاوه بر بار مالی، بعضاًموجب بروز اختلافاتی با پیمانکار ونابسامانی در روند اجرای پروژه شده و تأخیرهایی ناخواسته را نیز در پی خواهد داشت.
لذا به کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی مجدداً تأکید می گردد پس از دریافت نقشه های طرح و قبل از برگزاری مناقصه، نسبت به بررسی نقشه ها و اعلام تغییرات پیشنهادی اقدام نمایند در غیر این صورت مسئولیت هر نوع تغییری بدون اخذ مجوز با واحددانشگاهی مربوطه خواهد بود.
۴-۴-۴- بخشنامه شماره 167929/27مورخ 20/6/86:
اخیراً مشاهده شده که تعدادی از واحدهای دانشگاهی پس از انعقاد قرارداد و شروع به کار پیمانکار با دستور کارهای متفاوت باعث تغییراتی در نقشه های معماری – سازه و تأسیساتی در دست اجرا می شوند و اینگونه تغییرات بارمالی فراوانی را به واحدها تحمیل نموده و بعضاً از سقف 25% قرارداد نیز تجاوز نموده و نیاز به متمم قرارداد دارد که موجب گرفتاری و نابسامانی در پروژه شده و حداقل تأخیرهای ناخواسته ای را در پی خواهد داشت.
لذا کلیه واحدها موظفند قبل از برگزاری مناقصه نقشه های مورد نیاز خود را با هماهنگی اداره کل امور فنی و ساختمان به دقت مورد بررسی قرار داده و هرگونه تغییرات مورد لزوم شامل افزایش بنا تغییر مصالح و تاسیسات متعلقه و … را اعمال نمایند. زیرا روند رو به رشد این تغییرات و زمینه هایی که برای سوء استفاده بعضی از پیمانکاران فراهم نموده موجب شده که منبعد پس از برگزاری مناقصه و انعقاد قرار داد هیچگونه تغییری مورد تأیید حوزه معاونت عمرانی دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
۴-۴-۵- بخشنامه شماره 364342/61 مورخ 3/10/88:
پیرو بخشنامه شماره 167929/27 – 20/6/1386 و با توجه به مشکلاتی که تغییر مشخصات فنی پروژه ها در جریان اجراءو پس از انعقاد پیمان دارد و به منظور جلوگیری از ضرر و زیانی که ازاین رهگذر متوجه کارهای عمرانی واحدهای دانشگاهی شده و می شود ضرورت دقت و مراقبت بیشتر در این زمینه احساس و بدین منظور فرم پیوست تهیه و ارسال می گردد که واحدها باید در زمان درخواست طراحی پروژه آنرا تکمیل و همراه سایر اطلاعات لازم به حوزه معاونت عمران سازمان مرکزی ارسال دارند.
۴-۵- لزوم کنترل و نظارت بر احداث پروژه ها و کیفیت اجرای آنها
با توجه به گسترش روزافز


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند