پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

0 Comments

    صنعت گردشگری یکی از پدیده های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده است، به گونه ای که سازمان گردشگری در بیانیه ی مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره ی سوم معرفی کرده است و پیش بینی می شود که در سال 2020، تعدادگردشگران به 5/1 میلیارد برسد(تقی زاده و همکارانش،1391: 76).

   گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال ، ارزآوری ، تعادل منطقه ای ، کمک به صلح جهانی، کمک به   سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاه های حیات وحشی، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه های گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است(صدرموسوی و دخیلی کهنموئی،1383: 92).

   گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد. گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی درحال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است .براین مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری، غلبه بر پایین بودن سطح درآمد، ارایه فرصت های جدید شغلی وتحولات اجتماعی درجامعه است و می تواند امیدهایی رابرای کاهش فقر به خصوص درنواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند، فراهم آورد(پاپلی یزدی و سقایی،1386: 82).

   امروزه گردشگری جزو بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا به حساب می آید و بسیاری از بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. اگر کشوری بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و چرخ های این صنعت را در کشورش به حرکت درآورد شاهد شکوفائی شگرفی در سطح اقتصاد کشور خواهند بود زیرا رشد صنعت گردشگری تاثیرات چندجانبه ای مانند بهبود وضعیت تراز پرداخت ها، تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت های شغلی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها را به دنبال دارد. به علت اهمیت و نقش این صنعت در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی، در دهه های اخیر، جوامع و کشورهای مختلف به گسترش این صنعت روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند، به طوری که هم اکنون این صنعت به یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و از آن به عنوان یک صنعت مولد و پویا که سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار  می دهد، یاد می شود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان یکی ازمنابع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنائی می دانند. لذا در سراسر دنیا به ویژه در کشورهایی که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مانند تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود(بختیاری و یزدانی،1389: 50).

کشور ایران جزء 10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 5 کشور جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیت های خود در توسعه گردشگری استفاده کند(امین بیدختی ونظری،1388: 50).

   ایران از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها، فضاها و فصل هاست و از جنبه ی آثار باستانی، مناطق تفریحی  و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته درصنعت گردشگری برابری می کند. ایران دارای دشت ها، کوه ها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه ی تاریخی و باستانی، کارگاه های سنتی، صنایع دستی بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است و از این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت مؤثر این منابع و امکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوان دست یابد. با توجه به ظرفیت فراوان کشورمان در جذب گردشگر بین المللی و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این صنعت بر بخش های مختلف اقتصادی، رشد و توسعه صنعت گردشگری می تواند به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار مورد استفاده قرار بگیرد.

   بروز بحران های اقتصادی، کمبود فرصت های شغلی و کمبود مزیت های درآمدی در برخی از نواحی، توجه به گردشگری را به عنوان راهبرد توسعه ی فرامنطقه ای افزایش داده است. صنعت گردشگری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های موجود، نیازمند شناخت همه جانبه فرصت ها و توانمندی ها  و چالش های پیش رو است. شهرستان هریس دراستان آذربایجان شرقی یکی از این نواحی می باشد که از نبود اشتغال و درآمد رنج می برد. این پژوهش با هدف شناسایی توان های بالقوه و پتانسیل سنجی جاذبه های گردشگری شهرستان هریس برای معرفی به عنوان یک بازار جدید گردشگری ، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مدل تاپسیس در پنج فصل آماده گردید.

1-2-بیان مسأله

   آذربایجان شرقی از دیرباز دیار آشنای جهانگردان،سفر نامه نویسان، تجار و طالبان علم بوده است. سفرنامه های متعدد جهانگردان مسلمان و شرق شناسان غربی حکایت از جایگاه بالای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین دارد. این استان با وجود قابلیت ها و جاذبه های گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران ناآشنا است. حتی گردشگران داخلی نیز تا اندازه ای با آن بیگانه اند. شهرستان هریس یکی از قدیمی ترین مناطق آذربایجان شرقی می باشد.این شهرستان، به دلیل دارا بودن آب وهوا و پوشش گیاهی مناسب به خصوص در فصول گرم سال، پذیرای گردشگران زیادی می باشد. این منطقه با توجه به دارا بودن مراتع نسبتاً غنی و تنوع گیاهی موجود در آن ها از جمله گیاهان دارویی، وجود اراضی و دشت های وسیع با قابلیت حاصلخیزی، تولیدات زراعی و دامی و سوغات و صنعت دستی مشهور با شهرت جهانی(فرش)، می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد. با شناخت پتانسیل های گردشگری این منطقه، سازمان های متولی و سرمایه گذاران گردشگری می توانند در بهترین مکان ها و جاذبه های گردشگری شهرستان سرمایه گذاری کنند و موجب توسعه ی این منطقه شوند.

 

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

   اهمیت صنعت گردشگری، از نظر ایجاد درآمد و شغل مورد توجه کسانی که با نیروی کار این رشته آشنا نیست، قرار نمی گیرد. با وجود این، منابع انسانی یکی از بزرگترین مسایلی است که دست اندرکاران صنعت گردشگری باید مورد توجه قرار دهند. این صنعت بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی زیادی به کار می گیرد و در بسیاری از کشورها این صنعت به صورت بزرگترین کارفرما درآمده است. همچنین اهمیت صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی و میزان اشتغال زایی قابل توجه است(فکری مزرعه،1389: 21).

    صنعت گردشگری مسالمت آمیزترین جنبش خانواده ی بشری است که بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد(کهزادی وهمکاران،1388: 2). در نیم قرن اخیر، صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی، به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است(الوانی و پیروزبخت،82:1385) و بزرگترین صنعت جهان از لحاظ سنجه های اقتصادی محسوب می شود(2006:116,Pomfret). رشد روز افزون و شتابنده ی این صنعت، موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری نام گذاری کنند(کاظمی،3:1387) و  به عنوان فعالیتی اقتصادی با نفع بسیار در بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق و افزایش درک از مکان، عامل مهمی در توسعه به شمار آید(پاپلی یزدی وسقایی،114:1386).  براساس آمار شورای جهانی گردشگر، اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم،              بیش از دویست میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی به وجودآورده است(الوانی و پیروزبخت،82:1385). در کل، صنعت گردشگری می تواند منافع زیادی را برای جوامع مختلف داشته باشد، این منافع در پنج بخش اصلی عبارتند از:

1-توسعه ی زیرساخت ها، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات؛

2-فرآوری زمینه ی مناسب برای توسعه و حمایت از صنایع، کشاورزی، صنعت ساختمان، تغذیه و خدمات؛

3-جذب سرمایه های خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛

4-هموارسازی بستر مناسب برای افزایش درآمدهای ملی، توسعه فرصت های شغلی و ایجاد تحول مثبت در سایر بخش های اقتصادی با استفاده از ضریب تکاثری صنعت گردشگری؛

5-بهبود استانداردهای زندگی(حیدری،5:1383).

با توجه به تاثیر شگرف گردشگری در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه ریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری از یک طرف و وجود پتانسیل های گردشگری شهرستان هریس از طرف دیگر، استفاده از یک رویه ی مناسب را برای پتانسیل سنجی        جاذبه های گردشگری شهرستان جهت برنامه ریزی مناسب را ضروری می نماید.

1-4-اهداف پژوهش

   هدف عمده در این پژوهش این است که جاذبه های گردشگری شهرستان هریس را با تأکید بر معرفی بازارهای جدید گردشگری، با استفاده از مطالعات تحلیلی و توصیفی و مدل های مدیریتی پتانسیل سنجی کنیم. برخی از اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از:

-شناخت جاذبه ها و قابلیت های صنعت گردشگری در شهرستان هریس.

-ارائه مدل برنامه ریزی متناسب با شرایط و قلمرو مورد مطالعه.

-ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای توسعه گردشگری در شهرستان.

1-5-پرسش های پژوهش

1-آیا شهرستان هریس استعدادو توانایی لازم را برای جذب گردشگران دارد؟

2-با توجه به جاذبه های گردشگری شهرستان چه نوع گردشگری دراین شهرستان قابل گسترش است؟