پایان نامه روانشناسی درباره : ارزشیابی توصیفی

2

4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 93
4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟ 94
4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 95
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری 96
مقدمه 97
5-1)یافته های تحقیق 97
5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟ 97
5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 98
5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 98
5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 99
5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 100
بحث و نتیجه گیری : 101
محدودیت های پژوهش 102
پیشنهاد 103
پیشنهادهای پژوهشی 103
پیشنهادهای کاربردی 103
منابع فارسی 104

منابع خارجی 109
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می شود تا اندیشمندان، بیشا از پیش به نقش و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که انسان ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، انسان را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع نقش حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).
در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی انسان نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).
آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران است، به طوری که این معلومات و مهارت ها به
کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی است.(تقی پور،13)
آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم است.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می شد و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می شد که طی تحقیقاتی معلوم شده است که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و ابتدا به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا شد. پس از تحقیقات صورت گرفته روی طرح و رفع نقایص آن، به طور کل در تمام مدارس مقطع ابتدایی اجرا گردیده است. با اجرای سراسری ارزشیابی توصیفی در مدارس، در سیستم آموزش و پرورش تغییر بزرگی روی داده است. برای جای گرفتن این ارزشیابی . همچنین پذیرفتن تغییرات بزرگ، نیاز به آموزش های لازم برای دانش آموزان، دبیران و والدین می باشد. معلمان جزء اولین دسته و گروهی هستند که بایستی در آنها حالت پذیرش و آمادگی برای تغییرات بوجود آید.یکی از آموزش هایی که می تواند در این راستا به نظام آموزشی کمک کند، آموزش های ضمن خدمت است که آموزش و پرورش برای معلمان خود برگزار می کند.این نوع آموزش، از جمله ابزارهایی است که آموزش و پرورش ،دانش و مهارت های لازم را به کارکنان خود ارائه می دهد. این امر در جهت به روز در آوردن اطلاعات و دانش ها و کسب مهارت ها و تخصص های در جهت سهولت انجام کار و تامین رضایت خاطر معلمان و فراهم آوردن زمینه ارتقای گروه شغلی آنها، ایجاد عادات مطالعه و پژوهش، آشنایی با روش های جدید تدریس و موارد دیگر می باشد.(مکوندی،1386)
بیان مسأله
امروزه نقش آموزش های ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها به منظور بازآموزی و روز آمد کردن توانایی ها و استعداد های آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این مساله در سالهای اخیر به عنوان بخشی از برنامه ریزی های سازمان های مختلف در آمده است. چرا که هزینه های مصرف شده برای اینگونه آموزش ها و فواید و نتایج آنها می تواند بر میزان کارایی و اثربخشی وظایف و عملیات سازمان پرسنل بیافزاید(ظهرابی،1390).
همچنین در رابطه با اهمیت آموزش ضمن خدمت می توان گفت که آموزش ضمن خدمت اقدامی حیاتی و ضروری برای تمام سازمان های است که باعث افزایش کیفی و کمی بازده کار در شغل مورد تصدی،کمک در حل مشکلات عملیاتی و آماده ساختن افراد برای ترفیعات و بهبود وضعیت شغلی آنان است.در این امر آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
آموزش و پرورش در تحقق اهداف و آرمان های جامعه، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز بر عهده دارد و در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران زمینه سازی برای حرکت انسان ها به سوی خداگونگی تنها از طریق آموزش و پرورشی هدفمند، پویا، فعال و با نشاط امکان پذیر است. کارشناسان تلاش دارند که کیفیت محتوای آموزش و پرورش را ارتقا دهند. در این میان یکی از این مولفه ها، ارزشیابی است که در سال های اخیر، رویکرد آن از کمی به کمی- کیفی تغییر یافته است. از این نوع ارزشیابی به ارزشیابی توصیفی یاد می شود(راهنمای معلم).
ارزشیابی توصیفی، رویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی است که سال های اخیر به اجرا درآمده است. این الگوی جدید در اساس، نگاه جدیدی به نقش معلم، نقش دانش آموز و جایگاه ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد که تحت تاثیر یافته های جدید دانش روانشناسی، رویکرد های جدید در برنامه ریزی درسی و بهره گیری از تجربیات کشور های دیگر شکل گرفته است.( حسنی،1384)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موردی که لازم توجه است، میزان تسلط معلمان به این رویکرد جدید است که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح علمی معلمان در قالب آموزش ضمن خدمت ارائه می گردد. بنا براین آموزش ضمن خدمت معلمان از جهت مفید و موثر بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر دوره های ضمن خدمت با کیفیت خوب برگزار گردد ، می توان تاثیر آن را در کلاس درس یافت. هرگاه ارزشیابی توصیفی در کلاس درس به اهداف اساسی خود برسد ، می توان گفت که به این نوع ارزشیابی تسلط کامل یافته اند و در پی آن می توان نتیجه گرفت که کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی برای معلمان مسمر ثمر بوده است و آنان بهره کافی از دوره ها برده اند.بنابراین با توجه به اهداف ارزشیابی توصیفی و اهداف آموزش ضمن خدمت،محقق به ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی پرداخته است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان نقش نیروی انسانی متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد. با توجه به شرایط عصر حاضر که عصر رقابت صنعتی است، بدیهی است که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون در وضعیت بهتری خواهند بود(مکوندی،1386).
در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان است. بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. آموزش و بهسازی کارکنان ، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و در سطح سازمانی باعث بهبود سازمان و در سطح ملی منجر به افزایش بهره وری می شود.( فتحی واجارگاه،1390)
در این میان آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای کلیدی جامعه ها، نقش بسیار مهمی در رفع نیازهای ملی دارد. تربیت و آموزش انسانی در سازمان از جمله آموزش و پرورش دارای اهمیت خاصی است. به طور کلی تعلیم و تعلم لازم و ملزوم یکدیگرند و تا وقتی که در یک نظام آموزشی تدریس و تحصیل با مطالعه و تحقیق و بحث همراه نباشد، انتظار رشد و شکوفایی بیهوده است.توفیق یا شکست برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشوری به معلمان آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، مهم ترین وسیله ی رسیدن جامعه به غایات و هدف های آموزش و پرورش،معلم دانا و تواناست. با توجه به این امر است که اهمیت کار و مقام معلم و تاثیر عمیق آن در عزت و ذلت و پیشرفت و انحطاط جامعه روشن می شود. در حقیقت، رهبری نسل آینده هر جامعه به دست معلمان آن جامعه است. هر معلم و مدرسی نیاز به آموختن مفاهیم و مسائل جدید و همچنین روش ها و تکنیک ها دارد.در این رابطه می توان گفت که آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام آموزش و پرورش نقش بسزایی در ارتقای کارایی نظام دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود معلمان و کارشناسان و تسهیل کسب دانش و به علاوه پرورش مهارت ها و توانایی ها مربوط به عملکرد آنان را شامل می شود(مکوندی،1386).
از ضروریات اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی. اصولا آموزش هزینه بر است و عدم تناسب دوره ها با نیازهای آموزشی معلمان موجب افزایش هزینه ها ، بدون دستیابی به نتیجه ای مطلوب است.
با ارزشیابی دوره های ضمن خدمت می توان به علل و عواملی که در موفق بودن یا شکست این دوره ها نقش دارند ، دست یابیم.
تهیه برنامه های مناسب آموزشی برای بالا بردن بهبود کیفیت کار و عملکرد کارکنان و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب برای جایگزینی ، ارتقا و ترفیعات و چرخش های شغلی دانست که به نوعی در اثربخشی اهداف سازمان نقش موثری ایفا می کند. زمانی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که به ارزشیابی از دوره های آموزشی بپردازیم و به نوعی به تحلیل و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و یا موفقیت و شکست این دوره ها اقدام کنیم.
اهمیت سازمان آموزش و پرورش و توفیق یک کشور در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویا است( سینجر،1387).
موردی که از همه موارد ذکر شده اهمیت بیشتری دارد، بهبود عملکرد معلمان،پس از آموزش می باشد. با ارائه آموزش های لازم و به موقع به معلمان ، باعث می شود که آنان آن موارد را در کلاس های درس اجرا کنند و رشد تحصیلی دانش آموزان را در پی داشته باشد.
همچنین در زمینه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش پژوهش جامعی صورت نگرفته است و این در حالی است که عدم انجام ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها قدم برداشت(فتحی واجارگاه،1390).
با توجه به نکات بالا، پژوهشگر به ارزشیابی دوره های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش پرداخته است.
اهداف تحقیق
هدف کلی: ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان باو بدون سابقه ی شرکت در دوره های آموزشی.
اهداف جزئی:
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در تسلط آنها بر نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس های درس
تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری
سوال تحقیق
سوال اصلی :
ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با سابقه و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی.
سوالات فرعی:
1.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟
2.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟
3.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟
4.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟
5.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟
6.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟
تعریف اصطلاحات
تعریف نظری
ارزشیابی: فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی به اقدامی معین بینجامد.( کیامنش )
ارزشیابی توصیفی:رویکردی در ارزشیابی تحصیلی – تربیتی است که با بهره گرفتن از ابزارها و روش های مناسب (آزمون،مشاهدات،پوشه کار و …) اطلاعات لازم را در ابعاد مختلف یادگیری ، متناسب با جنبه های مختلف شخصیت دانش آموز ، برای شناخت دقیق او در اختیار معلم و اولیاء قرار می دهد تا بر اساس آن ، تدابیر مناسب برای بهبود شرایط و فرایند یاددهی – یادگیری پیش بینی و اجرا شود(رادمنش ،ص 33).
آموزش ضمن خدمت: فرایند ارائه ی آموزش جهت بهبود بخشیدن فعالیت ها و وظایف افراد در رابطه با شغل و حرفه تخصصی آنان که عمدتا به منظور افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش های حرفه ای آنان صورت می پذیرد تا بوسیله آن افراد بتوانند به گونه ای موثر وظایفشان را به انجام رسانند.( فتحی واجارگاه،1383)
تعریف عملیاتی
ارزشیابی: در این تحقیق،منظور از ارزشیابی بررسی دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در کلاس های ضمن خدمت می باشد.
ارزشیابی توصیفی: شیوه ارزشیابی توصیفی،کلیه روش ها و راهکارهایی است که بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ،ابتدا در تعدادی مدارس به صورت آزمایشی اجراشد و سپس در کلیه مدارس ابتدایی به اجرا درآمده است.
دوره ضمن خدمت: دوره های آموزشی که با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت های فرهنگیان برگزار می گردد و در پایان به کسانی که دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، گواهینامه شرکت در دوره اعطا می شود.
فصل دوم : پیشینه تحقیق
در عصر کنونی، تعلیم و تربیت آن نیست که اطلاعاتی را به ذهن دانش آموزان منتقل کند و سپس با ارزشیابی از میزان انباشتگی آن آگاهی یابد و موفقیت فرد را در ارتقاء پایه تحصیلی رقم بزند، بلکه دانش آموزان باید بتوانند در محیط خارج از مدرسه و در محیط واقعی زندگی و با حل مسائل واقعی دست و پنجه نرم کنند و آنها را به نحو مطلوب حل کنند. بنابراین باید از مفاهیم و موضوعات درک عمیق داشته باشند. همچنین مهارت ها و نگرش هایی کسب کنند که در زندگی واقعی به کار گرفته شود. یادگیری سطحی, کاربردی در موقعیت های واقعی و متنوع زندگی ندارد(حسنی،1384).

تعریف ارزشیابی
مانند سایر واژه های علوم تربیتی ، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق کامل وجود ندارد.
ال.ج. کرونباخ (1962) ارزشیابی را به عنوان “گردآوری و کاربرد اطلاعات به منظور اخذ تصمیم در برنامه آموزشی ” می داند(رادمنش،1389).
منظور کرانباخ از برنامه آموزشی، طیفی وسیع است که از مجموعه ای از مواد و فعالیت های آموزشی توزیع شده در سطح کشور تا تجارب آموزشی یک فراگیر واحد را در بر می گیرد(ولف،1381).
واژه ارزشیابی به معنای یافتن ارزش هاست. یافتن آنچه نه در زمان محدود، بلکه در فرآیند آموزش و تلاش برای یادگیری و آموختن حاصل می شود(رستگار،1382).
دفیلیپس (1960) بیان می کند که ارزشیابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *