برازندگی الگو، این شاخص‎ها را در سه مقوله قرار می‎دهند: شاخص‎های برازندگی مطلق4(برای مثال، مجذور خی، ریشه دوم واریانس خطای تقریب5)، شاخص‎های برازندگی نسبی6(برای مثال، شاخص... ادامه

برازندگی الگو، این شاخص‎ها را در سه مقوله قرار می‎دهند: شاخص‎های برازندگی مطلق4(برای مثال، مجذور خی، ریشه دوم واریانس خطای تقریب5)، شاخص‎های برازندگی نسبی6(برای مثال، شاخص... ادامه

تعهد بالاتر به مدرسه با سطوح پایین‎تر رفتار انحرافی مرتبط است. در نمونه‎ای متشکل از 4263 دانش‎آموز پایه‎های ششم تا هشتم از هفت مدرسه راهنمایی در آمریکا، سیمونز ـ مورتون و دیگران... ادامه

تعهد بالاتر به مدرسه با سطوح پایین‎تر رفتار انحرافی مرتبط است. در نمونه‎ای متشکل از 4263 دانش‎آموز پایه‎های ششم تا هشتم از هفت مدرسه راهنمایی در آمریکا، سیمونز ـ مورتون و دیگران... ادامه

بعد قرار می‎گیرد. 3ـ تعهد نسبت به مدرسه، که شامل سرمایه‎گذاری شخصی در فعالیت‎های مدرسه است. این بعد ترکیبی از باورها و رفتارهاست: باورهایی در مورد پیشرفت آینده و گرفتن نمره‎های... ادامه

بعد قرار می‎گیرد. 3ـ تعهد نسبت به مدرسه، که شامل سرمایه‎گذاری شخصی در فعالیت‎های مدرسه است. این بعد ترکیبی از باورها و رفتارهاست: باورهایی در مورد پیشرفت آینده و گرفتن نمره‎های... ادامه

گسترده‎تر وجود دارند، شکل می‎گیرند. سال‎هاست که روان‎شناسان، رغبت فزاینده‎ای به بررسی تأثیر بافت‎های فراخانوادگی در تحول انسان رغبت فزاینده‎ای نشان داده‎اند. یکی از... ادامه

گسترده‎تر وجود دارند، شکل می‎گیرند. سال‎هاست که روان‎شناسان، رغبت فزاینده‎ای به بررسی تأثیر بافت‎های فراخانوادگی در تحول انسان رغبت فزاینده‎ای نشان داده‎اند. یکی از... ادامه

بگیرند (چان، 2000؛ گرینفیلد3و یوزوکی4، 1998). در نتیجه، کودکان در این جوامع استقلال عمل و رقابت‎جویی نسبتاً کمتر و حساسیت و پذیرش متقابل بیشتر را در تعاملات اجتماعی نشان می‎دهند. ممکن... ادامه

بگیرند (چان، 2000؛ گرینفیلد3و یوزوکی4، 1998). در نتیجه، کودکان در این جوامع استقلال عمل و رقابت‎جویی نسبتاً کمتر و حساسیت و پذیرش متقابل بیشتر را در تعاملات اجتماعی نشان می‎دهند. ممکن... ادامه

ویژگی‎های شاخص دوستی‎ها در دوره نوجوانی، افزایش تأکید بر صمیمیت و خودافشاگری1است. سنجش‎های مبتنی بر مصاحبه با نوجوانان و خودگزارش‎دهی همواره نشان داده‎اند که نوجوانان در مقایسه... ادامه

ویژگی‎های شاخص دوستی‎ها در دوره نوجوانی، افزایش تأکید بر صمیمیت و خودافشاگری1است. سنجش‎های مبتنی بر مصاحبه با نوجوانان و خودگزارش‎دهی همواره نشان داده‎اند که نوجوانان در مقایسه... ادامه

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد گزارش‎های نوجوان و هم بر اساس گزارش‎های والدین از رفتار مشکل‎آفرین و کنش‎وری خانوادگی صادق بود.... ادامه

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد گزارش‎های نوجوان و هم بر اساس گزارش‎های والدین از رفتار مشکل‎آفرین و کنش‎وری خانوادگی صادق بود.... ادامه

خانوادگی و اکتشاف هویت فراهم آورد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  سارتور و یانیس2(2002) در نمونه‎ای متشکل از 1012 نوجوان دختر و پسر... ادامه

خانوادگی و اکتشاف هویت فراهم آورد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  سارتور و یانیس2(2002) در نمونه‎ای متشکل از 1012 نوجوان دختر و پسر... ادامه

بیشتر، به نوجوان فرصت می‎دهد تا بر تعامل‎هایش با والدین بر مبنای ادراک سود و هزینه رابطه، تأثیر گذارد. الگوی کالینز (1995) با این فرض آغاز می‎شود که فرایندهای شناختی و هیجانی مرتبط با... ادامه

بیشتر، به نوجوان فرصت می‎دهد تا بر تعامل‎هایش با والدین بر مبنای ادراک سود و هزینه رابطه، تأثیر گذارد. الگوی کالینز (1995) با این فرض آغاز می‎شود که فرایندهای شناختی و هیجانی مرتبط با... ادامه

تغییرات در نقش اجتماعی همراه است. اگرچه همه نوجوانان این تغییرات را تجربه می‎کنند اما آثار این تغییرات بر همه نوجوانان به یک شکل و به یک اندازه نیست. برای مثال، بلوغ موجب می‎گردد که... ادامه

تغییرات در نقش اجتماعی همراه است. اگرچه همه نوجوانان این تغییرات را تجربه می‎کنند اما آثار این تغییرات بر همه نوجوانان به یک شکل و به یک اندازه نیست. برای مثال، بلوغ موجب می‎گردد که... ادامه