دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری

عملکرد) سطح فضاهای طراحی شده شهری19,104122.29,226125,197,019499,11189 148,880219,637128.219,765256,857475,28597 40,00035,610105.65,71629,91886,77498 046,414190.16,60447,805390,84380 6,50055,82997.85,92795,343232,59865 068,170117.58,28851,800157,79272 0710,22141.610,26399,103207,51269 700,00087,01361.17,074260,211292,79954 0923,134107.223,241452,734990,473109 112,5001014,16791.314,258253,710516,129149 01110,81094.910,905351,143666,251120 112,500125,4429.55,452344,803223,189435 13,000ثامن2,945103.93,049166,41653,74816 0 جدول 3-7، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهدمنطقه سال1390مراجعات به شهرداریتراکم…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

ورودیهای شهر را در خود جای داده وظیفه سنگین هدایت زائرین و مسافران را به اماکن زیارتی و گردشگری بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتی بالغ بر 3200 هکتار محدوده خدماتی واقع گردیده است، که در…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی

نظرگرفتن فرضیات محدودیتهای تئوریک روی تابع تولید نیست(قصیری ودیگران،1386: 5). 2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها3روش تحلیل پوششی مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامهریزی خطی میباشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته میشود. دراین روش، منحنی مرزی کارا…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری

عملکرد) سطح فضاهای طراحی شده شهری19,104122.29,226125,197,019499,11189 148,880219,637128.219,765256,857475,28597 40,00035,610105.65,71629,91886,77498 046,414190.16,60447,805390,84380 6,50055,82997.85,92795,343232,59865 068,170117.58,28851,800157,79272 0710,22141.610,26399,103207,51269 700,00087,01361.17,074260,211292,79954 0923,134107.223,241452,734990,473109 112,5001014,16791.314,258253,710516,129149 01110,81094.910,905351,143666,251120 112,500125,4429.55,452344,803223,189435 13,000ثامن2,945103.93,049166,41653,74816 0 جدول 3-7، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهدمنطقه سال1390مراجعات به شهرداریتراکم…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

ورودیهای شهر را در خود جای داده وظیفه سنگین هدایت زائرین و مسافران را به اماکن زیارتی و گردشگری بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتی بالغ بر 3200 هکتار محدوده خدماتی واقع گردیده است، که در…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی

نظرگرفتن فرضیات محدودیتهای تئوریک روی تابع تولید نیست(قصیری ودیگران،1386: 5). 2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها3روش تحلیل پوششی مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامهریزی خطی میباشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته میشود. دراین روش، منحنی مرزی کارا…

Continue Reading

مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری

عملکرد) سطح فضاهای طراحی شده شهری19,104122.29,226125,197,019499,11189 148,880219,637128.219,765256,857475,28597 40,00035,610105.65,71629,91886,77498 046,414190.16,60447,805390,84380 6,50055,82997.85,92795,343232,59865 068,170117.58,28851,800157,79272 0710,22141.610,26399,103207,51269 700,00087,01361.17,074260,211292,79954 0923,134107.223,241452,734990,473109 112,5001014,16791.314,258253,710516,129149 01110,81094.910,905351,143666,251120 112,500125,4429.55,452344,803223,189435 13,000ثامن2,945103.93,049166,41653,74816 0 جدول 3-7، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهدمنطقه سال1390مراجعات به شهرداریتراکم…

Continue Reading

مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

ورودیهای شهر را در خود جای داده وظیفه سنگین هدایت زائرین و مسافران را به اماکن زیارتی و گردشگری بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتی بالغ بر 3200 هکتار محدوده خدماتی واقع گردیده است، که در…

Continue Reading

تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی

نظرگرفتن فرضیات محدودیتهای تئوریک روی تابع تولید نیست(قصیری ودیگران،1386: 5). 2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها3روش تحلیل پوششی مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامهریزی خطی میباشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته میشود. دراین روش، منحنی مرزی کارا…

Continue Reading

کند.، ، فضیلتى

واقع با حضور خود به فضیلتى دست یافته است. بنابر آن چه خود ابن تیمیه اعتراف کرد، کسى مى بایست براى انجام مباهله آورده شود که از مقام و موقعیّتى برخوردار باشد که او را از دیگران جداساخته و بر…

Continue Reading

پیامبر(ص)، کلمه، اینکه

شاید بتوان اولین طرح شبهه درباره آیه مباهله را توسط مأمون عباسی ذکر نمود، که اشکال وی و پاسخش از جانب امام رضا(ع) می آید: در سؤالهاى مامون از حضرت رضا(ع) آمده که مامون از آن جناب پرسید: چه دلیلى…

Continue Reading

امام رضا (ع)، امام صادق، امام سجاد

عقلی فراهم می شود که کبرای آن قبح تقدم مفضول بر افضل است. همچنین اولی بالتصرف بودن حضرت امیر(ع) بعد از پیامبر اکرم(ص) دلیل دیگری است بر این استدلال که با استفاده از ابتدای حدیث غدیر که پیامبر(ص) از مردم…

Continue Reading

پیامبر(ص)، کاذب، شریفه

فاطمه(س) و بعضی از صحابه را به همراه خود برد. لکن شعبی معروف است به اینکه أموی بوده، همراه با آل مروان، وقاضی کوفه در آن زمان بوده است، او همچنین ندیم عبدالملک بن مروان بوده و این امور از…

Continue Reading

الدین، ذکر، برخی

دیدگاه مشهور و موافق با نظر شیعه بسیاری از اندیشمندان اهل سنت238، اعم از راویان و مفسران معتقدند هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم(ص)، حضرت على(ع) و فاطمه(س) و حسن(ع) و حسین(ع) را براى مباهله فرا خواند، در…

Continue Reading

فعل مضارع، امام صادق

ذکر گردیده است. گفتار اول: شأن نزول آیات 35 تا 60 سوره “آل عمران” پیرامون حضرت عیسى(ع) سخن مى‏گوید. این آیات در سال نهم هجری در سالی که معروف به “عام الوفود” است، نازل شده زیرا در آن سال از…

Continue Reading

صادقین، ایمان، أبی

صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ”163، در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده‏اند بعضى پیمان خود را به آخر بردند و در راه او به…

Continue Reading

استعاره و مجاز، ظاهر و باطن

استدلال آیه شریفه به آن وابسته است. الف) معنای لغوی صدق ابن فارس می نویسد: صدق دلالت بر قوت در شیء و استحکام در آن دارد و کذب و دروغ چون استحکام ندارد باطل است و صدق را از محکمی…

Continue Reading

پایان نامه درمورد محکم و متشابه، عام و خاص، سوره بقره

ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در [عقد] خود داشته باشد، یا نداشته باشد؛ چه این که اولاً خداوند در آی? پنجم سور? مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب…

Continue Reading

تبیین، پیرامون، چیست؟

مباهله…………………………………………………87گفتار اول: تفسیر آیه……………………………………………………………………………………………………….87 الف) فرازهای آیه مباهله……………………………………………………………………………………….87 ب) نکاتی پیرامون مباهله………………………………………………………………………………………901) شرائط حاضرین در مباهله……………………………………………………………………….902) شرائط مباهله…………………………………………………………………………………………903) جایگاه مباهله…………………………………………………………………………………………91گفتار دوم: اثبات افضلیت و ولایت امیرالمؤمنین(ع)…………………………………………………………………..91 الف) استدلال ائمه اطهار(ع)…………………………………………………………………………………..91 ب) استدلال علما و مفسرین………………………………………………………………………………….921) شیخ مفید(ره) ………………………………………………………………………………932) سید مرتضی(ره)……………………………………………………………………………933)…

Continue Reading

امیرالمؤمنین(ع)، مفسرین، دیدگاه

E……………………………………………………………………………………………..4بخش اول: آیه صادقین……………………………………………………………………………………………………..5 فصل اول: شأن نزول و مفردات آیه صادقین………………………………………………………………………..8گفتار اول: شأن نزول……………………………………………………………………………………………….8 گفتار دوم: مفردات………………………………………………………………………………………………..11 الف) معنای لغوی صدق……………………………………………………………………………………….12 ب) استعمال قرآنی صدق……………………………………………………………………………………..12 ج) استعمال قرآنی صدیقین…………………………………………………………………………………..15فصل دوم: دیدگاه مفسرین اهل سنت درباره آیه صادقین……………………………………………………….18گفتار اول: تفاسیر…

Continue Reading

پایان نامه درمورد امام صادق، امام رضا ع، امام زمان

اسـتدلال کرده اند, تصریح می کردند که این نظریات مورد قبول این نویسندگان نیست, هر چند آن ها را در کتب خویش نقل کرده اند.2- استعمال موردی لفظ طعام در معنای گندم بـسـیـاری از لـغت شناسان, مانند راغب در ((المفردات…

Continue Reading

پایان نامه درمورد فقهای، ادعای، کفار

کند. 101این استدلال به سه صورت قابل تصور و دفع است: الف) اگر مقصود آن است که لفظ ((رجس )) از ابتدا برای این معنا (نجاست مصطلح شرعی ) وضع شـده اسـت, بـایـد گفت این لفظ قبل از تشریع حکم…

Continue Reading

پایان نامه درمورد مسجد الحرام

رود، مقصود همان معنای عام لغوی و شرعی آن بوده که شامل مشرک مسیحی هم خواهد شد, چون در این آیه شـریـفـه نـیـز هیچ قید و مخصصی ضمیمه نشده است ناگزیر مقصود خداوند همان معنای عام بـوده, و از هـمـیـن…

Continue Reading