E……………………………………………………………………………………………..4بخش اول: آیه... ادامه

E……………………………………………………………………………………………..4بخش اول: آیه... ادامه

اسـتدلال کرده اند, تصریح می کردند که این نظریات مورد قبول این نویسندگان نیست, هر چند آن ها را در کتب خویش نقل کرده اند.2- استعمال موردی لفظ طعام در معنای گندم بـسـیـاری از لـغت شناسان,... ادامه

اسـتدلال کرده اند, تصریح می کردند که این نظریات مورد قبول این نویسندگان نیست, هر چند آن ها را در کتب خویش نقل کرده اند.2- استعمال موردی لفظ طعام در معنای گندم بـسـیـاری از لـغت شناسان,... ادامه

کند. 101این استدلال به سه صورت قابل تصور و دفع است: الف) اگر مقصود آن است که لفظ ((رجس )) از ابتدا برای این معنا (نجاست مصطلح شرعی ) وضع شـده اسـت, بـایـد گفت این لفظ قبل از تشریع حکم نجاست... ادامه

کند. 101این استدلال به سه صورت قابل تصور و دفع است: الف) اگر مقصود آن است که لفظ ((رجس )) از ابتدا برای این معنا (نجاست مصطلح شرعی ) وضع شـده اسـت, بـایـد گفت این لفظ قبل از تشریع حکم نجاست... ادامه

رود، مقصود همان معنای عام لغوی و شرعی آن بوده که شامل مشرک مسیحی هم خواهد شد, چون در این آیه شـریـفـه نـیـز هیچ قید و مخصصی ضمیمه نشده است ناگزیر مقصود خداوند همان معنای عام بـوده, و... ادامه

رود، مقصود همان معنای عام لغوی و شرعی آن بوده که شامل مشرک مسیحی هم خواهد شد, چون در این آیه شـریـفـه نـیـز هیچ قید و مخصصی ضمیمه نشده است ناگزیر مقصود خداوند همان معنای عام بـوده, و... ادامه

عروسى، به جایى که عروس زیرسایبانى مى نشیند، مى روند. داماد و عروس طورى مى نشینند که پشت آنها با یکدیگر تماس پیدا مى کند. روحانى عالیمقام دعائى دکلمه مى کند و هنگامیکه به محل مى آید،... ادامه

عروسى، به جایى که عروس زیرسایبانى مى نشیند، مى روند. داماد و عروس طورى مى نشینند که پشت آنها با یکدیگر تماس پیدا مى کند. روحانى عالیمقام دعائى دکلمه مى کند و هنگامیکه به محل مى آید،... ادامه

بعد از دورن اسارت نوشته شده اند از این گونه ازدواج ها به شدت منع شده است:در مورد کراهت ازدواج با غیر یهود در (سفر پیدایش) آمده است:حضرت ابراهیم علیه الاسلام، هنگامی که تصمیم گرفت برای... ادامه

بعد از دورن اسارت نوشته شده اند از این گونه ازدواج ها به شدت منع شده است:در مورد کراهت ازدواج با غیر یهود در (سفر پیدایش) آمده است:حضرت ابراهیم علیه الاسلام، هنگامی که تصمیم گرفت برای... ادامه

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی:معظم له میفرماید:((دلائل موافقین روشن است و خلاصه آن این است که ادله نکاح دائم و اطلاعات و آیات و روایات ، مانحن فیه را شامل میشود، چرا که نکاحی است... ادامه

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی:معظم له میفرماید:((دلائل موافقین روشن است و خلاصه آن این است که ادله نکاح دائم و اطلاعات و آیات و روایات ، مانحن فیه را شامل میشود، چرا که نکاحی است... ادامه

مسیار به ازدواج شخصی در می آید همسر شرعی ودائم آن می باشد زیرا همان شرایطی را که نکاح شرعی و دائم دارد عیناً همان شرائط را نیز نکاح مسیار دارد با این تفاوت که زن از برخی حقوق خود صرف... ادامه

مسیار به ازدواج شخصی در می آید همسر شرعی ودائم آن می باشد زیرا همان شرایطی را که نکاح شرعی و دائم دارد عیناً همان شرائط را نیز نکاح مسیار دارد با این تفاوت که زن از برخی حقوق خود صرف... ادامه

. ممکن است گروه ها یا افرادی از اهل کتاب مبتلا به عقاید یا اعمال شرک آمیز شده باشند که بـتوان آن ها را ((مشرک )) نامید، ولی در این صورت باید دید آیا مقصود از ((مشرکین )) هـر کـس است که به... ادامه

. ممکن است گروه ها یا افرادی از اهل کتاب مبتلا به عقاید یا اعمال شرک آمیز شده باشند که بـتوان آن ها را ((مشرک )) نامید، ولی در این صورت باید دید آیا مقصود از ((مشرکین )) هـر کـس است که به... ادامه

8/9 سانتیمترقطر پایه: 3/22ارتفاع: 42 سانتیمتر وضعیت اثر: زنگ زده، شکسته، سوراخ، تعمیر شده محل اکتشاف: اردبیلمحل نگهداری: موزه ملی ایران... ادامه

8/9 سانتیمترقطر پایه: 3/22ارتفاع: 42 سانتیمتر وضعیت اثر: زنگ زده، شکسته، سوراخ، تعمیر شده محل اکتشاف: اردبیلمحل نگهداری: موزه ملی ایران... ادامه