–  مفاهیم اساسی ارزیابی متوازن ارزیابی متوازن بر چهار مفهوم زیر متمرکز است: الف) عملکرد در سطح بخش­های مختلف بنگاه اقتصادی به این دلیل که بنگاه­های اقتصادی بیشتر اوقات در... ادامه

–  مفاهیم اساسی ارزیابی متوازن ارزیابی متوازن بر چهار مفهوم زیر متمرکز است: الف) عملکرد در سطح بخش­های مختلف بنگاه اقتصادی به این دلیل که بنگاه­های اقتصادی بیشتر اوقات در... ادامه

ابعاد مزیت رقابتی: در مکتب منبع مدار چهار عامل به عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی شده اند. این ابعاد عبارت است از: کیفیت، کارایی، نو آوری و پاسخگویی به مشتریان (ده یادگاری ،1384،140). 2-2-3-1-... ادامه

ابعاد مزیت رقابتی: در مکتب منبع مدار چهار عامل به عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی شده اند. این ابعاد عبارت است از: کیفیت، کارایی، نو آوری و پاسخگویی به مشتریان (ده یادگاری ،1384،140). 2-2-3-1-... ادامه

    تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر اکنون دیگر در بازاریابی کاملا پذیرفته شده است که بسط برند‎ها زمانی موفق عمل می‎کنند که رویکردها و نگرشهای مثبتی که به برند مادر وجود دارد... ادامه

    تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر اکنون دیگر در بازاریابی کاملا پذیرفته شده است که بسط برند‎ها زمانی موفق عمل می‎کنند که رویکردها و نگرشهای مثبتی که به برند مادر وجود دارد... ادامه

مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع از آنجایی که مشتریان نهایی محصول تنها بخش کوچکی از گروه های ذینفع را تشکیل می دهند رابطه متقابل بین گروه های ذینفع( شامل مشتریان نهایی، عرضه... ادامه

مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع از آنجایی که مشتریان نهایی محصول تنها بخش کوچکی از گروه های ذینفع را تشکیل می دهند رابطه متقابل بین گروه های ذینفع( شامل مشتریان نهایی، عرضه... ادامه

تعاریف زنجیره تامین زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف­کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن­ها... ادامه

تعاریف زنجیره تامین زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف­کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن­ها... ادامه

تصویر برند نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویر برند تاثیرخاصی بر روی اداراک مشتریان داشته و کیفیت محصولات، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده­ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری... ادامه

تصویر برند نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویر برند تاثیرخاصی بر روی اداراک مشتریان داشته و کیفیت محصولات، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده­ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری... ادامه

 ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی نهاپایت و گوشال (1998)، سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می‌کنند (محققی, 1385). الف. سرمایه اجتماعی ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه... ادامه

 ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی نهاپایت و گوشال (1998)، سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می‌کنند (محققی, 1385). الف. سرمایه اجتماعی ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه... ادامه

سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها در خصوص اثر بازار گرایی بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی، کاتلر و فوکس (1985) بیش از دو دهه پیش  بر اهمیت بازاریابی راهبُردی در آموزش عالی اشاره نموده­اند. علاوه... ادامه

سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها در خصوص اثر بازار گرایی بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی، کاتلر و فوکس (1985) بیش از دو دهه پیش  بر اهمیت بازاریابی راهبُردی در آموزش عالی اشاره نموده­اند. علاوه... ادامه

پیامدهای کیفیت خدمات بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید(اثر تهاجمی19)شده به این صورت که مشتریان راضی،حرف های مثبت رادهان به دهان،پخش می کنندومنجر به جذب مشتریان جدید وسپس سهم... ادامه

پیامدهای کیفیت خدمات بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید(اثر تهاجمی19)شده به این صورت که مشتریان راضی،حرف های مثبت رادهان به دهان،پخش می کنندومنجر به جذب مشتریان جدید وسپس سهم... ادامه

) دیدگاه‌های  نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    برای سنجش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت استفاده شده است. بنابر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز تعهد... ادامه

) دیدگاه‌های  نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    برای سنجش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت استفاده شده است. بنابر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز تعهد... ادامه