مقایسه راهبرد های مقابله ای معلمین زن و مرد آموزشگاه های ابتدایی شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان- قسمت ۷

مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش یافته با پیامدهای سلامت جسمانی و روانی در ارتباط قرار می گیرد(۹،۸) و مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش نایافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت مانند اختلال های شخصیت و افسردگی مرتبط اند. مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از« من» را در مواجهه با […]

Continue Reading

ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل ونقل هوایی- قسمت ۸

فروش بلیت دو سفره(Throwaway ticketing)(شکل۲- ۴)       ۴     فروش بلیت تودرتو(Nested ticketing)     همان‌گونه که در جدول۲- ۳ نشان داده شده است، استراتژی دوم، استراتژی فروش بلیت غیرمستقیم است. در این استراتژی، شرکت برای پوشش بیشتر مناطق و تکمیل ظرفیت پروازها، بجای پرواز مستقیم از مبدأ به مقصد، با یک […]

Continue Reading

نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸- قسمت ۳۷

۸/۴۳       ۱۶     در راه اندازی کلوپ ها و انجمن های ورزشی و تشکیل تیم های ورزشی     ۱/۷۱     ۹/۲۸     بر اساس یافته های جدول(۴-۱۴) میانگین نمره پاسخ ها بین ۲۸/۰ تا ۴۳/۰ در نوسان است. بیشترین میران مربوط به مشارکت در ” مسابقات ورزشی “، […]

Continue Reading

بدحجابی و مسائل مربوط به پوشش وآرایش و ظاهر اشخاص- قسمت ۱۷

‏وسائل ارتباط جمعی می‏توانند در ارائه و عرضه انحرافات اجتماعی، کارکردهای منفی و اثرات مخربی را برای جامعه داشته باشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:بنداول:.تحدید مفهوم جرمرسانه‏ها تأثیر بسزایی بر تصویر کلی از جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصـورات و پنـداره‏های موجود درباره جرم عمدتاً محصول رسانه‏هاست. رسانه‏ها معمولاً […]

Continue Reading

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس- قسمت ۱۹

۱ – ۲ ) تثبیت اجرای تثبیت نشده آنها بر روی حامل بدون رضایت ایشان ؛۱- ۳) اگر اولین تثبیت به نوبه خود بدون رضایت آنها انجام شده باشد .۲ ) حق برخورداری از اجرت عادلانه در مورد استفاده از آثار صوتی بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون . « بنابر این طبق کنوانسیون رم ، […]

Continue Reading

حق انسان در محیط زیست- قسمت ۴

نهادهای فنی تحت حمایت مالی ملل متحد مراقب سلامت محیط زیست هستند. هیات بین دولتی تغییر آب و هوای برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی، که شبکه‌ای جهانی از بیش از ۱۰۰۰ دانشمند برجسته از متجاوز از ۱۲۰ کشور است، موقعیت دانش و اطلاعات درباره تغییر آب و هوای جهان ـ دلایل، […]

Continue Reading

بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه- قسمت ۵

تبدیل جنگل به اراضی زراعتی و باغات میوه   قطع درختان برای تأمین سوخت و مصارف روستایی برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.   افزایش جمعیت دام جنگل نشینان     شاخه زنی درختان بلوط به منظور تهیه ی علوفه ی دام ها   استفاده سنتی از درختان بلوط به […]

Continue Reading

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد- قسمت ۱۵

عوامل ساختاری       درگیری اولیه در فعالیت های پژوهشی     ۸۰/.           الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی     ۸۰/.           تقویت مثبت و حمایت از دانشجو     ۸۶/.           جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی […]

Continue Reading

تعیین نقش پیش بین مکانیزم های دفاعی و نارسایی هیجانی در عملکرد ورزشی ورزشکاران۹۳- قسمت ۷

عملکردعملکرد را ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکه‌های مجزای رفتاری تعریف می‌کنند که هر فرد در طول دوره‌ای مشخص از زمان انجام می‌دهد (ماتاویدلو[۳۱]، ۲۰۰۳).بورمن و ماتاویدلو بین عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای تمایز قائل شدند. آن بخش از عملکرد که معمولاً در شرح شغل رسمی وجود دارد عملکرد وظیفه‌ای و آن بخش که […]

Continue Reading

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو- قسمت ۱۴

معرف شماره سه یا گزانتین اکسیداز :محتوی ۸۰ واحد بر لیتر از آنزیم گزانتین اکسیداز (XOD)استانداردآماده ­سازی معرف شماره یکیک ویال از معرف شماره یک را با ۱۰ میلی لیتر آب مقطر مخلوط می نمائیم.آماده ­سازی معرف شماره سه :یک ویال از معرف شماره سه را با ۱۰ میلی­لیتر آب مقطر مخلوط می­نمائیم.آماده ­سازی معرف […]

Continue Reading