بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی- قسمت ۲۷

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم (همان: ۳۵۱)مولاناجلال‌الدین یکی از شاعرانی است که بیشترین تأثیر را در حیطه ارتباط ادبیات و عرفان بر عهده دارد و از جمله آرزو‌های او، مانند سایر عرفا این است که به جایگاه اصلی خود برگردیم و در جوار رحمت حق به زندگی پر از خوشی و […]

Continue Reading

ادبیات- قسمت 18

29- میرشفیعیان ، بی نا ، جزوه آموزشی پلیس و اجتماع ، تهران ، انتشارات آریا ، سازمان پلیس قضائی ، چاپ اول ، 1355.30- ناصرزاده ، هوشنگ ، بازداشت و حبس در حقوق ایران ، تهران ، انتشارا ت آگاه ، چاپ اول، پاییز 1373.31- نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری […]

Continue Reading

مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی- قسمت ۱۰

مَعَ المُصطفی أرجو بذاک جوارهِ و فِی نیلِ ذاک الیوم اسعی و اجهَدُ[۱۱۵]-در زمان گذشته شخصی مانند حضرت محمد(ص) وجود نداشته و گذشته فاقد چنین شخصیتی بوده است و دیگر مثل او وجود ندارد و حتی در قیامت هم شخصی مثل او پدید نمی شود.-بدین توشه امید دارم که در جوار مصطفی باشم و برای […]

Continue Reading

مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۲- قسمت 2

مقدمه     از آنجا که مبحث مسئولیت دولت قلمروی از حقوق بین الملل است که در آن شاخه های مختلف حقوق هنوز مراحل تک خود را نپیموده اند، نظامی مرکب از هنجارها وقواعد بسیار پیچیده را شامل می شود. بر خلاف نظم حقوق داخلی که در آن حقوق مدنی، حقوق جزا و جز آن […]

Continue Reading

بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی- قسمت ۷

(تقی­پوریان و رجب­زاده،۱۳۹۳،ص۴).   ۲-۲۲- پیشینه تحقیق     ۲-۲۲-۱- پیشینه تحقیق­ خارجی:   مفهوم اندازه موسسه­حسابرسی وکیفیت حسابرسی پژوهش­های قبلی ( دی آنجلو ۱۹۸۱؛ پالمروس۱۹۸۸، دیس و گیروکس۱۹۹۲؛ بیکر و همکارانش ۱۹۹۸، فرانسیس و کریشنان ۱۹۹۹، کریشنان و اسکایر ۲۰۰۵؛ کیم ، چانگ و فیرث ،۲۰۰۳و کریشنان ۲۰۰۳) که از اندازه موسسه حسابرسی برای […]

Continue Reading

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۱۱

وضع مقررات در ایالات متحده امریکا   در آمریکا هم قوانین فدرال و هم قوانین ایالتی(قانون جداگانه ی هر ایالت) بر حقوق علائم تجاری حاکم هستند. در ابتدا، قانون کامن لا ایالت، عمده ی مقررات مربوط به حقوق علامت تجاری را مقرر نمود. ولی در اواخر سال ۱۸۰۰، کنگره آمریکا اولین قانون فدرال آمریکا در […]

Continue Reading

توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی۹۳- قسمت ۳۰

ساقی گزین و باده و می‌خور به بانگ زیر کز کشت، سارنالد و از باغ عندلیب ۱۵/۲ر   «یکی از زیباترین گونه های صور خیال در شعر، تصرّفی است که ذهن شاعر در اشیا، و در عناصر بی جان طبیعت می کند و از رهگذر نیروی تخیل خویش بدانها حرکت و جنبش می بخشد و […]

Continue Reading

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

دانشگاه آزاد اسلامیواحد بردسیرپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A»عنوان:ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. ،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)استاد راهنما:سرکار خانم فاطمه عسکری رابریاستاد مشاور:جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیار پورنگارش:علی سالارگنجیتابستان 1392BPZ6dceUSC+ZXK6vyUfiJlF2FbCLibbY+Ktg15KwPiZD6+JtgwS2rlBf59tc9yMpLX7Deujz3IkCQN2QSv/XO0v6yL/uyrV/6pV/aeupTn7r9Op77pmcAjLfW3tyw1VoM9/QGGAF1It2IO1vrMxnKn7G2zzCSnRY2/b373e++XFPntmR/UohbJVqNhCz6Wq34kRFQ2dOyU3SZlnnPpFCHCxQSWYV5v9bOsespx2aYrW1EncSbz8kPozMJPe+Vjt+SGB11n2v1MQl8KrQyI1XktG0f7NfykM08BsdZ6z/4gz9Y0iPPwoTpH9flsZHbUJqmaypHK7OqE/fY/+7v/u6tpzzlKQuxjAuIy/1a6+6bW5/Ncd2aZuBSO5ZvRiMDxJg4r5UhI9eL40xGugHtM+6MYXrly6K1wmB/X4ibgAmcYpUIi54CvfSlL10ygQRGf0OKl+WHtt719MwMiDHd0Um6zSCtTdfVuUlE8bWv1Uy5hXmfkHGwP40DMvsyIjeYi1nr6B7uMaiMKXyVNC0tILHVSJYBGmDydwRkYsSMCpuiqnWNUKXlV5l9Q2rKFMTfyK38f83XfM1y3vXpjufKfsEXfMFyTdzVhTp2zPq75ypXucoiD6F03TsVUf4tqjAQKQ/6uerDIKD43C8dOtMgJaMHyeZMB7lkjMkkLplGoz/Iq46SR3Vy3MQVCYWTeJUMEpIJllnr2uiYgCDmQVsRVMYpN3iWYjr/+te/fllN07MNIglz+eAc4Jphk3ydc+/m/bMVzW2W3ibZC0iu/6GMrZoK5pnFry/HVYycyljlgFfy5j+IKDZy2WZUmvstD1xi00cWfJjCAXkxuJQsp5FQ2cYWPCtYBOGcPLkvpdB6Ste4Q8QKGQOfUPUyvtVi3GRu/yyT9MmCS8wAcIODRSrS94JGCojo8pDs+6byQYE6SHZtyZQs1LeFQGQ6DeK+EHcq4cS0mN4xpZiz9ct/t0Dfqp4UTd9qpzh9/yi3TIFqGSOguKeyCwiAgI1EO94koOu1ovPZ2fLmrpsT9ZE2L8d3v34hEKZKqAXTcoibyxmZQrKxMCKFFb8+8pTRdMGdF1/310IhMTIxML40GeRjkslL68Vl3rv8QqS8/OUvv1y3Uqdr4kBERKM84rJfiw/tZ7x+8Ad/cFmX3LG69azVWMog/QyGZxm+9KGBmIOCugTVFSPvqyvVVW97TeK6d1+JW6VOqCCrgWTCSLItJWxfoIyGvlkalSlMZZ8Fc00rbHWRaQhrilNwBJyt5iTfZkA6z1EkxwakkFoc8qav5WsRWonN9dKMCEUzZ2rElMdB+ZBB68OtlQ9fzgi5uMEIcEZEHuS1YySWt0liYZYNUSu3gR8LQ5J9lZzMkEPrKH5paQ2h+zxHYZIXAzDrlfGBDFOkbr86A38kZABM8bgmDTIhJ26zPPAwJhhr6ZK9VxbpzKYenanIy4RmYHQ9yMN4AFnQK9tArvvSx80Cy4R9CalIymwUkkJMpStwAWslKdSMK4grUKbin4VBCi8m6AP6PIwBEVMUtlaeGDhBdEQ0uMLFtNWHtkDfkkv9SvmgVJRNOspDmKUjTULjBpsv7asS8pWhYUFbFWXZYa0V2LrXp0iRs1ZzhtnqIyYZRaji7f3d7rE1wgtVfnKLgD4Nm2di3Teon0joQ3biYQTIPxmLzz2TyJt1ZN4YLL1k9Lp3Ktucu7eSC7rPwJnzjOGDHvSgJe5kdhCgHqq3n//5n19kwYiRJ2Rg1UP1uq/EBdv2JWIKYJO0FC/XiKLKJCJ446XKjDwMwLRKzrlWARwLKSDM/RRQKD6BUkmrewnPKKkPszmfIKF7azm8CCHvWtbiBGl49c81pC6PIB1xMmTJwwouv9vwJQtl53GYCrNAwZs8XtFjSPq1iGc8W8tsn/vO67B+2/MMiLRyf8ubgaee6w998l4e+xA6g1b9Jav2lT04Vp7qS6spj6adyBLELx/uNaosfkZIiy8N9Ui2ns2I9X8lmPI7k1FdWUGXITY4FdL/dBiOm7gqhbLU4qiIBM7F1GLUisz5Uda/Y26ft2pkKrez/tHhoHJV/nSpgSKlkALlyghMyKd0Eor7KJWBkxRXGsonHveD1/XKs+uuZQAoXeVEOnBemcAgXa2mhRLSTvHBvUF+uyZvyJYcc+8Fgz/i1K9M7lloqNwRRz9aC9m90lTevkBh6WIyVXaQjxmn/CSPjKgPA+gbh+QqbvEYTJM+glpXXvquIW66YBCta1M2ZyrqQqkT3g5ekIOujfJPPUgucNzELbKUvWMjxhaMywSFqMWQsal4Wdr+HQuUIWWRcZUrOCd+WyFFj8Bdn8YjiCdlmxCHYKoCGeXlJS95yaKcwXPIxzLKO4+BS9c94jaIoEXjPSCS1onypvDS6PtOjFSo7+z6lGWKr79peWQjywVy5Iq3sEK3QPmDODomG+MB7jMiXF2BNKVlhN6iF8eR3b58dey5ea3yewHDogznyEroucjPIJZvrbpr5dHLHIwmPaE3zgviOwigVz4qSD50kBw2B2nJYspjT8QVcZWtku2rmDAjtBDAwMscfCogbwQuUHYri8RJwaroMNOZxCs/QIG6L7djr0gRxeFNJcS74x3vuO3ulR+tpUE2+VUGRI9cBrCc1yK6pu8Mruc5iF//xVQMl6h0xV/elUllmSLyQy6DX9PIqVAK7sWE/sdrcl4r2tTaTmA8vEUljn48lqVnkLTm0jEX7Jp6yEuojPIYUdVDrbL+vrW08u2ZdGEqHXD3kZaMGrSrPk2ZkZvukjicbwHImYB0UrkEMiJnW3VuZqV6JofekNqU4cSuxK2CwnRhVb4WQwb0r8zNygDlUklIYKsvNhVQUIHO8em5RxO1UlD60qggKdBmxfacLQF1326oTPqVLB4vAMlSWt4AcqR4+ovyQuiUsHddlUXLAtLPuMx1v6As5T0C25rW8Z0rcZGhvDAIuZHSl3akEr8vI7hmcG5CGoxCZeCGua9XB6HWvrXh/SrUs6CM8kWOpRmK1wv88i2tnttJ7vPNq76DlXyM0tMFq6ekL83k8pGOWb+bICezF3l6+GLrQ/T4dCTsStxaHJUySUzAwQvd3vUsYYESb5I1Encsw0Y7xUURZvys1GyNQsdNUciX4LxAQOKZ+TsSKKfn3d/7qIKyGH02JI88lM45wf1cU6uiul+5TMm0+D5EjpRROT0PlcWItoGxGRcDwYDYR2J91L4A4nkegYo3B07O+qbSUh7xzukno+3iZWBc48bXCiAd1/7GN77xIoOMo634nZtKJ93ybQUcFxm6Rx7Smc6Jy2uU6YcBQOg+XgN9sUgHIvSZAGXcyZAZjOz/yoI6FuaXR+Zg4CZ2JS4lybrKRIrhPAH7sVUjYWVgTldo+oW5AN+xSuS+iaOKsk2pp7JACiUvs2LnPmhtU4jiOhK6V4uiXNx8eZwDadMAOd/L/zMgOSWfxqe45Ul5NvNjmkqLRX6M2nxB35ynY+9hFo/4xSGu6oR1dr+R6An31UryJMR///vffzkuH8jL4iufZZWR2XVpQSSFSWr3qFNdhlmHpeme7heXFr8Wt3XLyiUe361iqMzhQvk4U5Ac6IF9A1GMPFmo+/hjtmIa/U0OTOxK3B62TdBBh1qL0ADTJCfFs0Xkzrlei8uybM5xhiyUgkqP8rg+SUoZ9I3N09oXZqFT7L2gFx6Q7pu/+Zu382tAqDLNcjA8tjwGa3abXklpZ6tapQVKqVxWCCFT6RS3t2we9rCHLV9uDOTkGSCbyEQmEdd3kh2nGJWfGyodYw68FOc9Lz4tPQOqjNLwrFBalYFsPTfryly0+g9a4upnkh2c992pymvKDDJIDdo1Eq8epDF17SMVySTPSx1kxJphQFwfeOj718qerA+HPQ1OqcgUQQURqLWqXMiUjsUU7GdZqygWXSZNGWiZuHVN2lc50y1wbiqPwue2dU5l+0SLNLizBsXAcylEeT4SugfpW+HVAFQELRCw8nZea0XRqxSQxwgg345VVhUI/RWvdMRrTaoVYeBZUJZZgc5HCgbAvkl68lUf1U1pkakuDNl7saDnxUleDK481OcEBO75vIeIJNQa8qoaOZemuJP73HfNc/25gI6Y6pCP0jHX71rfwQLXpsw+UqHs6lFZjOXwsOJFgVGba7o9s1vZdyUuAVfhKkmQUK2sUOsqUESLAoyscs1MWRic8RwFnxmyL94UpEoG17hh/gVr5DI4b9R1toAFA0O9j5ri7AZC7c2lGbREWtQMk/6sVlLL5rcizumXmv80dE+Jy3tGBzI2toLnPcvo2CKcH3xB/dZAHuC8OpjoWquOuF6mVQIZ8WpcM1orj8nER90NBPF+XOuzM+qoupj1pFwpoHxYZYWI6g48F9rnfXgm3ak/x0jxAuSfPOSJYWFg1PfEZpk/UqGMBjjrctnGn6YGa8ggnTkSjqqPqzIsHMh9nOTV/OurTMuRckGVrDJ3ItVUFM85trJI661VQBqDLAqlop1rsAOJEaz8IMJe+0lGWT2Tl1BIyBQUOVJoMNAi/e5lrDaNS2VP6R1bx0txPYs0jAxZuDYHk6DKO1wlOo9IgpVT8sGgWPTCYEonD8jL6fIACJ2hVeZe8RNPaSEMY+GcvFX/9uXXSwJWfMEk+mZeHZdu3owxggbRXKewzrVk07lkdyZA+S21TV9mI8fTIItklHyB/OPMTtiRuB4oZIXtUwyVHWEEK2LmN4Tcn+DL0G6o8mdGrQRS2NxSil4rmEJuuuYCw0LhMgQpk7zIV1M/9vVNuS2EmWAzSoLF3gQI9S0p7TRYCJLrYzGEdBJ+LYZjhJpx81oMhCFAo8Uwlba82yabSATuJXfxJIPphjFoWtRkYTygF9aVmbHjKchnJIXy7Rwok3SdV1fyblygPNnuVNeT1J6Rbv3iZgX6I4R+r3KSlbjsl+9TieStjPIkb8kHyN9x5ZdncqwcPh4RX+iy4BhpZyt7tNiVuGXSyCTLmItqa4mfjFfhKtqx55zbqTIPB/d6liJp2aUVQeZijhQU0eSBy2nfvYisg98gEchLiFBIqE+rpYqwghbellC9BpfiyhPog3ZvRkMe5MnWiwwqg8xSuohvHtP9iJUx8kyV6kV8hoSye1YebctzJABKP2VL6YtTXvQ/KxfjY7CrUUz5Jlv7+prlszqc6Bq4TpZWcnF7KxfII3kqP1Dwrid/XQ3l9anbdMpz/qPEGNdd6Jr0xHO6gCxmfujGNHYwvU3lmO+R08+8OG9P0ZPq9ljwYcQl6BnAwndCb5qHEiLHJIiMdv/c3w2Eof8FlBN5uXYUbLbsKtc2hZytbGGSLaGIX6jFTDEokGca5Zae1tNnWULlEOStv7lH2txe+yqmUUGoZZd2X6J3zyRuZVChlTULn5IgqLQdI8MkjK9a9CmY4i3ujF7lE0wvdb33PAPFrKxToRxDBkUL6WV3cp73GVzTT6UTKbOyuEcZKmvx6Bq4bjykb2DBTgbkdMEsL93IeNpWL8rH0PuIgHpNV9Jf56wXIIMZ39HiEOJWcQIBFkxRSFRQ+TKWYlWBEcKzrlXhu6HCKwj0ScoCclBCbuZsHQXnKYShdH3s8iQ/9lMCaZSO1spgGSPEGImHMvvYObhvc5BEWbROyIEI0iwv3E2VocvAOMy+avnhluYm91zWlytrW/D6W0qQEbJNnsrEuFniyHJTjOKWL2VqmqE0pNm+uUJjBbmqOxlZx+RACUP1a422z+lARkYrLG7BgpqMpOvq1Vpr5fSvo+rEPYJnDPCBND23mZ9TicoN8lv+QwaazpGXaTzyz0AK6kjd2PIsyGTK9liwTdwEJshcwQgixZMoy1jrKMObFkMhK5j9FG83pAAtmFdoFZ21KnBhKWkLFbh8tShGKhElAwARJyQsa32lQZmloRsAk3TIoQy2WhGrjmbrJTAq7Xs1b5Y3Q/GIRzzikGcKs2xVMgMUoZKJ9EF8nfMOcS1Yoc/4CLoWjC0PgYtqwYilki0tTS7TYwLnu5YewKxn62h9F2vC6ivp1qpwpX0ZxF8VegVS6BeauZT9n3dOAwG5q8dJmlOJ9Co5KIPj6iO9Uj6eU4Y0r0dg9L0rXpni2rHirCIoTNJKxMCThJFlc54RFKZnU9ZQwXYDIfD5vVMqraZgChTCR8qAO+ptFMvmXCMQCwmmcqXslQcSbr90QBZE1P8DeUC8WrdJei2gZ5BNZTAY0403xaOP51npkYP4tOx5Be5LsQX5roIF+bnGNa6xWHXPgn2YC0u43eVBS+q5jIB9svPqoTqaZWiuucUmkMyS0cQ8Vz7ky5iClyTKo/v81yYlJZe5co5xrLX3/Wx5Km5eCgMNzk39c9/pQtx0PMx80XEeqPXe6mMac0HdGDvxy9bqo21jJ8eCQ4ib0ASZEyiTxK2UARW2UzPveQWcBNoLZp/N/KJF9hSaABBLIBBTMuUNEJ3bMa21fOW6wGxRXEMAK51q4foSQ61ccbu3fKkYcmAtkabljlo1edSvy1BAlSoOc7SzAtufYbrrFLs8TORCMlpkkSu8GUy5eOkglK+ZvyCdyJz3lHylN+slRSNP+eyFBvd5iylizsCAILm6lGdyB+WQnrpwnxFxMhMXw5f82p4OmHWiXpUBGDRdG4Zq1m9GjHFWbroLytSzx0Na2JG4EijIgLlMoMQVYlpcQhdmASnCJNGRQEmqKIKxgF8Lq/IFhK7A7ts0DjOd7muxR8ogb+ZRE64F7ZuuomelvwlxBPHkhQgqjmK7hwyAIXDOgI17IqfKbUS3VtO+VofBqhzKJ8/iq6xab4TNXZ+KoitjsC35lw8oTueScXUH+mT6rPr43GAth69uIKQ5X3HKg24Ew8F7sMxSXBbKa2HzKDbdd4HyOm+FVwaEbLxM77xy1aJP2WcsTjXiBlTPYArPVF7lVB/qRnnt01ueSM+mi1A9zVHoo8VZRWJbxaooxwYaZMqcqkQnYWSo+48HCeZwQaXKC6HpRyJ5ijdbBZhloQRVPuvOwikL62+rtU5h9orKL11/8fNWFDgvlB/p61b0VUoErVUq/VztXCsj95E1KGdpGj2mFO4Vl32uN+VRDs+mHOQWypN4Ig7D4n3eXm4vyFtEkz/Bt6KNH5QX93nxgfzkvcE1ypoxme6iuPS1PStf8mk0XEvcm0UnGtJMJuXhcJgGY8oR6JT6YbiUi7xsK2v1IzCAR6tfR4Nt4sLMqIqyZE4lWF1EAVIiBd8viyjN3QJ49YsVQ17QWnZt5mUqPiVOoU0xEShlZIgqy15Q/LPPPgeyyoe0ubs7ucjIZnAvYtjWenLZ5UeQ3zyB6kafNUWpn8wobA5kQc9O97j8UzzTXX2GdacgDXkun523Ltu7x87lQdjPK+q+DJJQl8QoNiUW5KW12kd6+X+/oG7UCx3Y1HXnyXyzAXA+vRFAvs2zNyU4SSqQWeX1IQaezkxvv7EQN8UDGZVpQ/wqwUiuwlGOlD1BnEwYoSQULQ9MYW+WQV4JTjkQzAsJXFOtg5Hbnt10lXeCe5UXpoGwn/EgCyO2vm5RCySkxLnEsy+o4pGEyy6fkKs405nrqBGFIZ2v8GXVMySON8nLgBn59a3n4iKHSbLNIG8CkrqvvFPOiKufz5C4rjwprv3KzCuZ5fnZn/3Z5fmT1dpO0BOyTlfKF7nnUZJdeh5859hH4jOa6riyMr7Jw9YsAn2pdT5ROCvLI+NAUSlibrI/s4ECFxLAyUBClJ6BIOuETUml5PKrAuQ/YzINi7W4CVmw2Ls4i2OvECd5ZUmRRB93/qVBoMiCdCm/cyoY6RwjoJFGlZwRkf/ZckZI/VfxRBxLJ6HrII7Zz09xik8d1ipKP1LtNUhbnpPjbF1qeVy3VUb3u8csASJUF1xM6TMaylvZTzTUFx1Rd5t6W12GSVrG0ODZNLhzv7q0byAub1Acsy5PBBbiyjzrbJuQrY6RKS1J52Baz5NF3vLGehOSQRFIOFP47fvgm1U57qe0BI74oDx7tYbKWIVXdi6q4X0vfkdMilzfbhJtMxhltIihuOQlAyKdqTgW3hePPmHf2e1+5Te6Xlyen3WlX28pJW+j1jVlQyzb8n+4MEneaGktjNVB8svTIOPIzEiZIpOfgLR94icFP1n6Q06z65CcBXrgGkNIdwTepj9WMDDkn/7I+5RH+wb1WqfuL3vhRJZvewGGCp9KkwvAKk6Xcir8VJITBYUv9P9WxoTwCbn8yKd9SuxtDPcRagJ37DMvDcNvkuRIUKndSwG9qZTbhACC/c3QPUbl9VON4CIduW1a5JZLyr+5VoNfxYNg5q2Vt7qQnxTDNjmUTwNAFCuSKT9i1ULMuLWaue7zWgHp53pxBooykwXZkKWpMqPoZG+eN2i1LBjJA+GhgDzn5Z1IpCO2gYwyKvO8AUIGJwNMJtVtHotyTCJbdLE5teO4ujlRWIhbIbLchK1CLcKHqWRlKOKcaEhPvig7pSWs3h+FFICwjIC2gmguAtBSVBbIRduL4YkILKqPAFSpSFEL1LZWzT3IaoF/L/iT1aZrmLwnnDMNgyjiUw8Wv2jlk7f6qR7Kn23usxFjyjUXeMjjJG15pYBCaW0aoe4rIF8GSb70wcm+fNCLFoyYU+6LImTSWgBoYO1Eg+5Okk6dRWjX/NmBZxIZhemZOFZm5zo29jMNFGi5M6CwaZz3EwtxEzpQZvOm+lb6h12jUAq5qTAnAxEMQQmNQhCQPHh5/L73ve+22xKJhFoZ+wYYVFpk2Wv+ldnbN7VcQv06So0gKbLAYFiNdbhKm31R5VKOjJMt0vpSiLgi1eZSxVAaWvGu+Z1KeaVonk/ZUkb7+mSukRFS2VeenVpeshWHe1yn6BakdN0KKHPBPBotqjlgo97JSZ3kHpNnsp9KfqKh7mcLb7rOr0yNsKczykg+GbHKV3CObPpmlvpSHuWYZYkr00jsN86SeAmUuJZLRi0PPB2QsQD5Yq21vlpAxwRNqVK4jlWEc30VA1GqPGWl8JvCry/kPPfWYJgKqyKnYSgwDlp6H/rueQStBaxP2jaQe62wfa5an1EVkKoXzKd3EEnldxogZIqckTVi2nfegn7yEMdULAtWfB9av5X8kiU5lh9l7AfWwPW3cCSjKZSWQC7WSGsIgKGZfc1QvZSfqZNQOd2nrnaD+ze9KnWh72pEvikdYRq1TcIyPIxyMrCgIl2C8lJeq2844cRVsKkUkHvD+p9qzJbLHKl8+TrkVBbCb2qicwZCuKrcNoqgMsOmQCdhEc5vNA1MNLVT/6bWW2jZoQEvA2GBwogfMYRN0m4SBpRRX0mcEUarKfAoyhvl9awgnRRFGZHeSHXPMzDllxegTMjRM+IQX8sey6vz5nq5guJKpt4ttRADxONZcZGd+U0j5IwC5TYoyIh5dbBpKpBGoHOzTvaCaWAjTTIRNzkqw0zHNJhVZX0lRJnyBBg1281A7q7Rq7yXvpAp7so0G5SgriqXvJ0onCXyEkop/LCKEh2tYE8UVDJF9RVAQiR4pNIC6JtQKp+JVUEI4H+8je5N90g8jjcH2yqn7wQrN8tb5RYcT2PB1eQyJjMEEFKolAwirXNTqVJ+rr44Uxb7iOc85ZDv+ewsk7Sl40X58hx5tRReqZMveSg/0xiCPAjSkF5loIRaVa85bj6TUoqTPIUUeZYxlHboXvHO+6WtTM4lN/eKvzwG9zkWd+c9Y1yBPiBrBoxMyHZ6ZoVknrcwvQxfEm3gsL47ZDDKo+1sAE90H35xlQPBOOauIcROFXAqkHBMUcmbVVBaOetFN4k5hTctHgXZVCzH1ov6CgPFV8FVotAAV+4S62tAxsorc8niVHmCuFIeW2lQKBVoS7bB/WDkt3+hGlOwlQ53zUITZakMrHzK37m2Xp1L2WwpoI/s5dbJi7g8j8S2BtvsT/m5LxnxPFwrzc4HhnTz3IRr0hSPe9VhcYXkEHrGfWQokHFyBWUWl7ylF+rC6j7zxsYHGDCEJYdIql6nMXZefU/XuM/6CFa/9dLHlJG8TR2D8qGO5a8lticSh7yPK4MyRVENLmxa2VOFSGeklrJBSkOwFGMK17lZ2VPBam0JWYum8nIpVeys3BnIxB/kjyQT6W5W6iaqZC1CrnhpNuXiOLcUqhfxUxxBOWz97yfS5tJbnph7nVw8m4unbj3DU0Fu55FW2cgSMgpgrrjz7qkMQI6TaIeTO2TMukdcyuW8/E04dh7cP+Vu33pp71EzWhk9ZBQmGTs/j12f99TtEbxhxQjM/CiHPGzmsbILQGaz/jfv309sE7dEtBAKYD6rDJ1KpGxWcskTqLgIuBMIT3CfoBysYEps0EkFcYmVdf7+Yw6uIJZ7DMBooUAFIkXpq1T7KRlQcpXq3kkcCu/NJ15DZNUSzDTlpT6z1mqzrOKsXow295ypH3H6SABIS5APEBeYe3V/ys5oWTvcy/HymfIpWwYAlCUCg7yBPJVecE6+KfMksGcmIYP75nGQb6vFfIHEWmn95/qdwiRd5WGUZmtqP6PWcXVf98fH7Hz6qLxttpidJx8yUNbyaxmnMREDd66RkzraNFz7ie153IirT6MgWoTTAQQkbwakGixLYK6p2I43K54ypEyEaKDClyEoeMSptRLmvGfn9ZeLFwnEmawoeMSUjkqbij0h797GaVQ6xWkrcG99jyhjAFX+tORg9ZgBJM/l3veXt/pXPTsHTBgNCq38DTxVVvFwERGk0eMUVn4yUMqfQUgWQE7kk+KCPFQH4J7kWZncjyiMtHd9LebwdUQj6vIl7NRqzrrbKVTHZN5+W6H3hc0vV2/yMGXufGXsPJR3I9WzxecBGBNQpimb/cYhLa7McEEIxdTAJhFOFfQ1+q/MbH0SDCWZik25CI4SgcGFqQRZ4qwwBd5cGcSNrH82K6wWKAUO0k/Ju0Z+tv72buBJulpxL+NLz1ftjUr71AtDqVVPyTM64ooE9mvlDDqVX3GaxoEMCYiDvOQfMeYbUpE2QyLM1p8SatkE/X+E1of0Hq0FHlxsc8Ze7+PW6697YdyqL/JmgJzzZhCd8i0xxsDWN6itGTfS7c2ovgCJiJOMzsnnNG7lbR7PMggZss37lE1ra98IPJmTS/IF9VV9p/+bPOjYvYiaISxdx5bEnkhst7ggI+YCZcKnNmeBThQiF2FNy0xJO9YCeAWMEpZXrq/8yTPMls4591Hi7/3e7912p1RwlamMWd+ILFBQiwgmWY8H8uyXnUa8ucC5ipNgR0L3zftNvVBC+abYBsySVS1h8iAHyxB9qK0yCpWdsh0pzGd2CuR5pLBTnDOIAzHdax9xN+vFtVlHOwWEdF9TPMXteBLfnwPIj1FRD3tBMp36ZtvvX0ozo5CBOJEDVNstLqhkfR2FttJlv5R3L4iQMPcpfgvWD6fsGZiprFoD/b0qTNiJrPWXDHzNv+JLd68Vuxu0xlrv8hlxp5dwOCSLFMYvXSioPpV88xq4d9zjKTdpScObS3kWypoSUyznxXWk4N4jhZ2emWGSdKcgH5TfvZtxu24rz5FiM9Qqz7ot9DyvxhdV6PaUZ97LXoC8GUeE5FGkQxFXGaas733vey/3nwhsE7cC6aArsPXAKcvJxDQWBGWxvUUIzu9k+UIuLHfTv15b60uIAncy9zCBUwbuKu8CiaSBsMW9H+WPrJsg78MZok2kYLamxCoDJdHXLR6GiwdTXerPI0UKXKBU0yU9njBJeqyheGY+O1/QitWSzfscb7bGzvFCtK7WUmtd6ZK6IMMIuJf6dX96Bz61A94nnmnqL89jeZoNwX5jm7gRxqICgtHBnhb8ZAB5EioFbJE61PpttlRT+b32l/UTqvymXRIoBTDf94AHPGCpTBWDsJGsfOyHxyEOZZHGZgt+NC26OLxqpgyMknIYhwjT26CQ/XRbK4TgGa3C4Vqwow2R71jDjCsC2spveXRf1wqMT16H4H716hVDfWctIjSaHiZZ9yp/ejF1gatd/qVZHtqXFw3CicR2H7eM9YMix6cDcSk8wRF4LY/75kfLfemRS2iEkNCyyFpcSu54DmBwoWefGJRVmrMyI/LxQtzFqxz29yrb8mCwgyLXUvqmEVBMRgfIRfB63RxJLXh2vwhbSIGPNTAq6me2osVru1kGBJ7nkEXdM9p98XPqEJD5NPDJaZL4cCgu91usYyvP5FgjMaekWsRhQO5E8mchLpJWCIsMJAwnm7gwLRuhTeHPa4DI1sSa+5yjwoXImmJQXFa6eBBIHMKsRGRRQfsB8UivIJ29KExQB4yXUVAKQ6FN6VBExiejlifSR8abn6zcyUSg/OJxLQIdLszndgo7PTPDTs8cLjC08mYr9DySKE+trj6rF0yMTuvbR65AHuRSPZNhMrc92rr1THGCOeU5SyFkeOTZ0tmZ/onAwtBZcCO4MqCwJ5O4M63NdAm6T1kSiMoyokeBp/CEuZiCZVbpWljzqPo83MsEWgWqFAaidJ3fqxu1G44Uz2wFjgSL9ysTBekLICDPlaOXMAoIS0ZeuzMPbtppvqfsOhkdKcz4dgqTpDuFnZ7ZDPO+zTQR1ppj04EGTK1BzwjS2+osYh5O3u41DuK5ntkk/E6I6DUgeX1gGkzDQaYR17epwP17rd9jwULc2fnuzSCZTRgnEgmkiggqYFYMyKf1yQaf5HG6jlymFlBQBG6MpX++DgmU3bX67im7NDbLKe39KjtDU8Xbirv495IGQ0MpeA/K5FVLz2d8gnNW/1gMkAunVQLpdr9VSBY36COKVyt2pCCeI4VJ0p3CTs9sBnVnHIJh8X1nfUgfBzQHDPKPBMnLNhm0D5Vx6gxsyhmBe2Y3uE98xV190sX01Qo25CVX97Xa70TiQz7x/4cEZaq/2NkXTjQibttJpIRrKxg4k7cGWqZiTFfZd52MJgKhi08XwL9zqwBoJPpUg5wrP6UAx33ZklIzUL5VBcrTM5XBv3oqvxcUrC8OXGry80zl94vUKT9LCZtSonj6aD/+4z++KKMlkVpshtBCDwtIDO5x33teYFzUDcPBrTfSqsVXN97kMmAmb4JP8ahPnhBjLM1kEDYJuOL/cAhxKYTlXyrBfsQ50chASDPFypq5ZkVOb9HMQaZCS84oi7/iU1oEEDzPOlIWfzIorbanGhEVcsO8SGEFUoNrCOYTs/KMXD0TGSl8srASiRy1UNXfJETlds6AF8KK25RJccE0cPY3SeWc+L2Z04op5DNQJv+28qAeN/UoQwIMj3I7jqi28jJls+JQbBNXZROYeVPW3X7kOZFIAZBrKgtI33d9GmiphbDlxnXM5dM3pyhTKUAc+kX6TqYIUtzZPTjVkEfyhxZq9EkVZbMmGSJP5assfhlCDvqyyl9cyXPKFUlmvYqj4+LrvVPk86x03eN6pBLkQ3DNPe6VtmuliZjFC/YR0nPz/ERxzHpccSi2iZu1s55UXxFOZOc6qOAqWR7qH6g4/R0Kabi9OTIEbF/Qr/M9qZ5JuZsioVT6de6ltFnxlPt0gXzKk1U5rfhimLjJFqCU76nsEY5M/GycYaLs7u2a/QhlWz1D+56ZrnUynPcGcYjTM4J7xD3l6VzPzrqVp/K1E+ZzK46MhbhTYIbY9U2gCjzRyFpHWv0rLhwD0midYDDKoIp90zrf9V3fdUg/lfKkqJCS+zCY57Sy8/5JglMFBqaWhbupH16Z5Xl+40lrCuSFAAxrI8m6CLM81V3PgHQimPq2P40Z5IlUF9KYpLR/LOSaz4hDHQn2BXnLIBxL/AcNC3FnxVgLq88IEeBkoAXZPualpdFfpZANRGlVmirwXSMDGpurYjaRx9APqig7hUxpI8ypRotJfFVT+VrpZQApUkUkeVbulNv/nRi43NvOV/bq1haxBXJA6OlRIbpz1XnPuWeTdIeDa/N6hkSep6zdUzrVhXuVVT7ce6R0VuxAXB/4ojgnC1WoCrvLXe6yKGwtTtMRWtr2/Z1uQguaYtWaOp7Kpp8sTmlRWkpyOimG/BhlbTBKOfv1y/QgoAGstgybaRSozJUteUSMzk/Z5Lq2hb4y4twkHGwa88gJ9jePgzSVRR5sXcsoBdfEXyi/Kz4cZxHoFBDiGgw6mTBfZ9Q30jaHqIVFWudNJRhRhZQsd3Aql1ZjGgMKIn7x5jZqRaZSnUrIE5c/Y4W8FrA3MKQs5RvUVcTzBpSpF59ABWRWLs8ghfsmScE9yS1U/56pZY+g817nNsk4jzfJ5np1UD5cd99mvlYcHZYWt4oGrz4hTAI+XlC6lGkT4vdpzxZRtHAgslJi2/mFAvkS12whjgSK+uY3v3mJK3e8vOyUp6PFlBEZOi7elLjjWrCp3C0xrezmoA0UFa9t5KDsKbxzPtTuGS+2Q3UofvfNdFacWViIO5XNwn7KANOa7gcm2bwY7xWppnqai9XyIJmVKFpdK4UaMEkh4WgstrKJ2yuLEyn6fkBcyRCUtT5k52d6yuTrkrW0glf2tHjdx9XdrINJxla59TOw0plyWnFm4kMM/f+o0ps6gf1QbC2euFM4RoJSWxUUSaVnv//+aPH12+YH2blcc0R4r4opfelZwGEVkOeEXMLjxWwNN11QUF5yrAVtQM1Sxuahzddaj1tc3dMzgQzJUlqu+f41Wakzz67EPThY+rig4lW4xfwRdydFPFrsRH7/lpFGodVQlBCRtSQpYZjkB/EejXL6lKc0rBACz874jhXTi2AkNuMkV/cgmuvgW0fyoqwGl255y1su52dfdsYbxF1cBpCMvBtR9lx9SYjYK85cbBPXVsVr1bQE9vejxQVKJS7kS2kFfVstbX1aijj/6Kbl2TQeFJICp6S7ISKJB0laCL7bVNJekQEQZovHTUbUBtS61qIS5dZN6EWA4L7KXFmlERkzWAyQeHwZEqRXWcvTijMX264yUBqKYaCkUc3jRS0HolhHS9layte+LdfY1wEZjkkq+ZAnioisKTPsNX/NcVqkIK1+fblfH/Oa+UCaTWPjnB9fWeUlfUG34FnPetZyHel6RhmVv/6xbYSNxOClcfFYsAGzhe6eFWcuFuJW0YhLSaxKsopnv6DlMeXRoopCA1K+5qDPWSta6zSxE0k3CbITIgAyUH5rgL2zO9M7XszWTZ6SJ6PjuHec68P7GHsue/mDTfdY/irjpkz8mIvxM/8LygbSLv211T1zsRA3UlAOle1Tnn0Uaz/gW7z6r5SWe2wVUy2u/m4DRVPp50CUPE3FlV/n9kI88fQsYliMIV1l7O8ExwP5nfFHNGMFFotUZlvBHxki1CQW4iFx02dHgnt9Ykh897rXvZbjnpnE3ST7ijMHy9/6Im4W34L1fqa8F6QokOVvCseXC1pfbHqn6R8DM/3s+ESCO6x8QgbCD5jlgQfgm8eUHolm66YcyQWKw33dq4yzS0EOXtj3UzBf28g4CTe5yU0O+ZN+ae2G6meSGcG9Iyt+o/Plv3uKexqGFWcWtvu4KpmyqnT9Jgq9F+Wi5O6biiUuSm1FT4qbmyh4CftoDMPxYrY83h8F64N9ZIxR8U3lJz/5yQtBlCX3NaK23YR7GTtv5fi7udVd+ux5F4JX7VogAeSi64Dk003eK+RDml5qF78PBojL+eog47lTnlecGViIq4JVvkDJb3e72y2fD9krPEO5PR/8pzblbVWQoH/nBYG9GIX9QMo7B7zyLAyGcWf9dV7e9O29Umek14/B/MdGl4F7rbW0dFLf1D+IHvawhy3TOOZfre02Ej9dYi8MWMxCLtIrzRDZdgPZTqMoPmB0pONfTyCuDFT3z/pYcWZhIW5ubRXum057/Qp7yqf1SKmMluYSC+YabSk5ZXJf955oRBiGIgM1iVBfWqvo64HymYvbm0kF51tD3bm5760lCysssTTPulOL6pywV1JF+s28mwaSlz6i53rXTpZsV5w6nKWyKQaliHx+DuVj4S0YOBK4ZblmnqW0viJPkecXBf2qEjIScLIULJJokUpf2pNYtVY+w/L0pz99+Xeu7xNf4hKXWL6tpDXmVmtVjYb7EZYlir4+4cUMQJ7NlnWSVJqTsFMWewVZqxf9c618dSTe5Hmy5Lri1OGsVuukVIL/feqDpsxHQi0uGPzhCs9BGcFKKOm0GIHyMRh7if94Uf6UL/dcPpvbbdVRxgfR2s+9nqTYCa73DCDvNArK2nX5mWnsBZXBVtDV0NLzZMQt/eC6cz2z4szEWSmQyg4U+2gqnoJTVr9/iKzN0fbP1mAU9mQiAqXQuZ0w+70TZBLJEZuBQQ7PayWVIS9lyqlzgOiOPe+csNmvz5AdCeL3nDxUR294wxsW48i1d34aAek6PpKhWfGRj6WPm2KCbZW+qWg7oXtM+3DdKFQvDvh3KNSqT1DIY3EVjxbyNxW7/dJGrlp+5Y6Izk9EkElUOJwhQrJpDANDkrw34zoS3Fu9+F0n+Zq2k6fZpXGPvO+U9oozB9vTQYcDpUixJ5H7j4prfe/YYEnrjv19fRJmxbEjokdGn5kl48YNVhw87EpcFjwC1irPVU2mVLSwETbSaiH24gqu2B0ZzlpcI9fk7EsZKw4mdiUuK59bR3GmK23fF+4jrBbX6Ct38GS4wQcFyVsdCM2R+8HXioOJXYlLUSDy5i4jdC6btcemJ8zdevOmPtdmP3HF0QNpqwMg994ttlprxcHErsSFzb6q1tQCAyPHyNqXHPzZPczpkBXHDm7yJnEf+tCHLvLutcAVBw+7EncOSM39XlUTLErwM6hAuYQ52rni2LATcS23JHcfel9xMLGnPm7g+mpJrRSiOH242x/Z+hbv5sjziuMD+SNu5LXNVd7Pd6ZXfGRhT64ystZf1Ype8YpX3P5/jxcIfLERuqfR5xXHj4ibASXbvuQxR/dXHCzsucWlPAZKnvGMZyxKE3H9Nr9PwGhtp4KtOH7MEWVuM/nmKpM7Oa+yPnjYU4ub8iCmRfeURrBaqpVDFGqukHKce7fi2JEMIy6SGpwyIGjJ5krcg4ldiYu0CEtx5mdVfeFh9rFaJBBW0u4vkLPRfV/Y8MqhbstK3IOJXYkbAb1N4ztNvRTvRXNg9efUj/tX0u4vEJMBjbj3uc99ln8GO16JezCxK3EpBQXxqh/CWh3lq4xgcGQSVauLyPVzT/abQGcq1AEZN2JvxZQXDJxbiXswsStxLbbgErc6Cnnn63CbSqP1jbib7vOK40PEvfWtb71MwUXalbgHD3vq497vfvfb7ttqeTuvRbWNqKAVcG7F/oPnQ9Y+LeSDeytxDy52Ja43fPqYmi8LNlAFk7AtzhC6vhJ4f4G45O/LkVrc1VU+uFi+gBEBbVMCRHTNF/P7LrIXCCKl+1ZinhzMOkHcW9ziFsu0nK6I+iisJD44OKTFnX3SCOpzpUirX2XCv9VRSF6fa8WJhbpQN2Rv38fQfZAv76ewEvfgYJu4KlzlB8e+yl/f9lWvetVCVq0waG13+iTNiv3FJCL5Cz5Yj7iwEvdg4hDiFigHfPd3f/cy/dMf4WphWX/31fquOHFgICMjuTv28QLTQc6vxD2YOEtFR1TomILoR/kE6NOe9rTlWsSdCy5WnHioC0ay1yRvcIMbLINTuc4rcQ8ezqIUs29bxfu1BRfZx8D9ZyfSzsGsFSceZF2dqCvwjyKfZoWVuAcTS4uLlLPCKUE/7PLCvOPIiuST6CtOLHb6GIHfj5iig5W4BxNLi8v1nWR0zs+f9W/f8pa3bJO2gam26+DUiQciqg8yb0zh6le/+vJ3e/WyEvdgYiGuYN1xivG85z1vIa03gFZlOLVQN1P+WuDrXve6y+qptV4OLs5iqWttUwQ//PIdKe7yStxTC8RtK6gv362+/e1vv+35rDh4WKaDGngKltQZTX75y1++Evc0QaRVFze84Q237nKXu6yDhAcYC3Gn5X7nO9+5dZGLXGRZxD5/WLXi1GHWj7e1eEK3uc1tzj6z4iBicZURM+UwZ2s0+UY3utFyvBL31GN6RPq4ujJ3u9vdzj6z4iDirPq3uV3WJCPuAx/4wOV4Je6pB/kzsBnXu9/97stfDOr/rjh4WP5IHzGR2IILxH3Zy162TdqVuKcO6iTitmLtrne969YTn/jEtY97gHHI4JQpIaT19z1fuWDRV+KeWiBuLa16Uic+bODDfSsOLrb/SA9PetKTFuJ+1md91qIwqyt26qGlNSCV8WRQeUOve93rVoN6gLH0cQWLL1hy3+vVz4VVMU5PaHnV2YqDi6WPy6oj7s1udrOlxX30ox+9XFyJe+qhbkBdbJJ1rZ+Di2U6CGyvcIUrLMR9wQtesK0wK04tGFaEnVstri7O2pU5uFjeDgIDU+c617mWL+S//e1vX5XiNMJmy6qu1neiDzaWUWWta5+pufzlL79cWN2w0wPqYbMu1j7uioW43K/XvOY1C3Gvfe1rLxdWV/n0gLrJTRYmiVev6OBiIS6YXuAq9+3knV7gXnFqUKtbK4vIK2kPNpY+rhHlF77whcvCi+tc5zrLhU33bMWKFacPFuKy5P3U65rXvOZyYS7MWLFixemFhbjCfe9734W4tbh9DWPFihWnH7ang7yYjbg3velNl+O1xV2x4vTF8s0puNOd7rQQ1ydRwKjy2s9dseL0xLLkEe585zsvxL3jHe+4HCPuOnK5YsXpie23g+5whzssxL35zW++kFYfdyXuihWnJ84yZwu3ve1tF+L69KdW2E+r10UYK1acnjjLu55w5StfeSGu6aDIvGLFitMT2x9Ev9a1rrV1/vOff+sa17jGcvx3f/d3Z9+yYsWK0w3bSx4f/vCHb53jHOfY+rzP+7xlNHnt365Ycfpie1T51a9+9eIqX+lKV1r/CbRixWmOZVQZef214DznOc9CXj/6Mji1YsWK0xPbr/V5H9dL9Ij77Gc/+5C3UVasWHF6YftFerjkJS+5/KXPLy7AFwVXrFhx+mEhrs+gaHVvcpObLC2ul+k/+MEPri3uihWnKZaPxSGtcI973GMh7jnPec6FuNDKKiS2mooLbev+deR5xYpTg2VUGTktxHjkIx+5ENe3lR/72Mce8mof4kZUWwReX0JYseLUYHseFxlf8YpXLCPLfmptQUau8uG+KLi2uCtWnBpsExd8Z8q/cX3Cxiqqd7zjHYtL7HOgsLl2eV3LvGLFqcH2L0gQFPw3KHf5QQ960HJOy1pfuFVVq5u8YsWpw0Jcfdz6s/e85z0X4poWutSlLrV9PncZaT2zEnfFilOH7V+QIKP9F73oRcuo8nnPe96FwE996lMXkja6vI4mr1hx6nFWLSniWqOsX8tNbpDqete73tbf/u3fLvfAXMccmVesWHFyccjKKVNCCOxleq2tgSrkfclLXrJch/rCsL63u2LFqcEho8q1puZwEddrftxmr/oZcX7/+9+/XO/fNWs/d8WKU4NDiJvr+573vGdxl5FXsP+4xz1uuca1RvDVTV6x4tThEOJCrai+ba2u/u7FL37xrfe9732HTAvlYq9YseLkYpu4ERYZ7f/Mz/zMIaPLwjd8wzcs1/tO1ezvrlix4uRh+wsYyFqAD3zgA9uLMQTzuraPetSjluvdt2LFipOPhbiThHP/8Y9//ELWC17wgssvOO1f+MIX3nrTm960zuWuWHEKsSzAmANNRosjpfNerq/V7dM2l7nMZZbr6+dtVqw4NfiwwalNvOAFL9gmrKDfa8Dq0pe+9Nbf/M3fnH3XhwjfvO50v1esWLH/2JW4WuRb3epWy0KMc5/73At57dv2S85eup/ojaIVK1bsP3YlrlbzjW984zKXe6ELXWghbP1dwedc3/rWt55996Hus/ngFStW7D92JS5YcPGQhzxkcZMj7EUvetHtfQNW73znO5fWWf/4cC/er1ixYn+wK3Hn52uucIUrLNNCfcYVkbnP+sBaZKPNgLzmelcCr1hxYrArcZGwUedXvvKVy9QQl9kAVS1urS5Cm0KC9dOuK1acOOzJVQbkNVr8lKc8ZXuUWet7vvOd7xAXGqFvc5vbrKuqVqw4gdiVuKZ4emsIGfVj73KXu2wT19Y3qmzniwlXvepVt1784hcvz61YsWJ/sStx9VVrPXudD1oOOdcymyaKzI083/3ud1+e21zkoe/MCKxYseLosStxW1nlfVzQd0U6hL7sZS+7kJPrzF2eLrPWt2Mv5D/mMY9ZngfPr4szVqw4duxK3PmD694K6lM2r3/967cud7nLLa1rizKEC1zgAss24rqG3F4NfOYzn7k8C7XeK1asODrsSlyjytNVDq2M8ktO00STsLnLBaPNSBy5zQGv/d8VK44duxIXkDdXuVYXWur47ne/e+ua17zmQkqjzLYf//Efv2x9WN02Us9VV7M1X7Fixd6xK3H1bwV9XQFxLWvsGKm5vO9973u3bn3rWy+ErMVtlPliF7vYNlnNAyOxe57//OefncqKFSuOBntqcVtzbEBpfp7VcW60QSsEf8ITnrBN0s0wF21wnZ/73Ocuz65YseLosCtxWwHVdE5E7Vir27JI+/Da175262pXu9pCzlxkLnQtsFVW9l/2spct969YseLosKcWdzdwl0Mk1n/1mZtaWdv2I/Da4q44Xuim8fzqusG73vWuZTv18kzDcROXcCIr6P82zWPa6DWvec3ykbne5bUVrLZa+7grjhe6bptrAt72tredvXfmYl9a3Dkfi8hz2sg1wtW6Xv/6198mr9HmBz/4wWfftWLFsaHZjgmzHGc69oW4gLDTNdEXbvTZSLRrSPyc5zxn68Y3vvGymso7vitWHA9yj7W66V9Tlo3HnIk4buLOn4a1HHInzFYZ/FxsxYr9QsSdMx2bOncm4biJm3AIjYucBQRCPByRuc9nsmBXnBxstqp5dnRPOFOxb64ywk5BOSbA3JcpyEnuFSuOB+lXiMgrcXfBpqC0sA1OTcFFZEjYa4u7Yr9A1+hiOkXfWmtwJmLfWtwVK1acPKzEXbHiIxArcVes+IjD1tb/AwWVv9P1f/VUAAAAAElFTkSuQmCC” />تقدیم به:روح پدرم(که […]

Continue Reading

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام)- قسمت ۱۱- قسمت 2

فرهنگ سازمان       هاریسون(۲۰۰۵)؛ اسپیلان و شرر(۲۰۰۴)؛ فیلیپس(۲۰۰۴)؛ هافمن و جاکوبسن(۲۰۰۳)؛ استون، هورجز و لوماز(۱۹۹۷)؛ مک کیاگ(۱۹۹۶)؛ بلاس و بلاس(۱۹۹۹)؛ لوسیا(۲۰۰۴)؛ پچورا(۲۰۰۱)؛ ساویر(۲۰۰۵).     رفتارهای رهبری     (منبع: یاسینی، جفره و محمدی، ۲۰۱۲ :۵)در زیر به توصیف و تشریح ابعاد مختلف رهبری توزیع شده که در مطالعات متعدد بکار گرفته شده […]

Continue Reading

بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر- قسمت ۷

۳- به نظر سروش جنگ میان ادیان در بدو تأسیس آن‌ ها اختلافی اصیل نیست، بلکه برای پنهان‌کردن رازهای اصلی است که در تجربه قدسی به دست می‌آید.[۶۷]سروش به ابیات مولوی که مرتبط هستند چنین اشاره می‌کند:   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.             […]

Continue Reading