نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن،…

Continue Reading

تحقیق درباره میثاق بین المللی حقوق

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  ها را ایجاد می کنند.طرح پارکبانی که به نوعی جایگزین پارکومترهاشده ودر اجرا نیز باضعف هایی مواجه بوده است ، نوعی مشارکت در نظم وامنیت از طرف نهادی غیر دولتی…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره قوانین موضوعه

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  شود، مانند فقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقود می دانند. البته معدودی از فقیهان همچون قطب الدین راوندی در «فقه القرآن» و شهید مصطفی خمینی در کتاب «بیع»…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره الصلح

حقوقی جدید باشد(مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد)یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته(مانند اقاله و تبدیل تعهد)». اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از…

Continue Reading

منبع مقاله درباره حمایت خانواده

ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. در قانون حمایت خانواده قانونگذار توجهی به اجداد پدری والاقرب و فالاقرب نکرده و پدر و مادر را مسئول پرداخت نفقه دانسته است. البته باید توجه داشت…

Continue Reading