دانلود تحقیق در مورد آمیخته بازاریابی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت نام تجاری به فرد مشخص داده شود به نام مدیر نام تجاری، این عمل در دهه 50 فراگیر شد.در دهه 1960 تبلیغات تلویزیون بعنوان یکی از وسایل (شاید وسیله اصلی) ارتباطات…

Continue Reading

تجارت الکترونیک

رقابت: مسئله رقابت موضوع مهمی در تجارت الکترونیکی به حساب می آید. شرکتها و مؤسسات باید از آن استفاده کنند و اگر از این ابزار استفاده نکنند در حالی که شرکتهای رقیب استفاده نمایند، دیر یا زود کنار گذاشته خواهند…

Continue Reading

پایان نامه ارشد درباره بازاریابی خدمات

را جزو طبقه کارگر می دانند).فرهنگ سازی :انتخابهای سبزی که به نظر عجیب و غریب می رسند را از نظر فرهنگی جالب توجه کنید و عادات مخرب فعلی را فاقد جاذبه و ناخوشایند سازید (مثل سفرهای هوایی بیش از اندازه).قابلیت…

Continue Reading

پایان نامه ارشد درباره استراتژی بازاریابی

بر نیازهای ویژه‌ی گروه مشخصی متمرکز سازند. عوامل اجتماعی نیز بر رفتار مصرف‌کننده اثر می‌گذارند. گروه‌های مرجع که شامل خانواده، دوستان، شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های حرفه‌ای است شدیداً بر انتخاب‌های محصول و برند اثر می‌گذارند. سن خریدار، دوره چرخه زندگی،…

Continue Reading

پایان نامه ارشد درباره استراتژی بازاریابی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت فعالیت‌های مثبت و منفی را آزمایش می‌کند و گستره محدودی از فعالیت‌های محیطی را نیز بررسی می‌کند. تعریف پولونسکی نقطه شروع مفیدی می‌باشد اما امروزه هیچ تعریف یا ترمینولوژیکی به طور…

Continue Reading

پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی

ن اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری سهامداران آن می باشند.سینا: شرکت بیمه سینا (سهامی عام) در 10 آبان 1382 گردید.پرسنل آن350 بوده و سهام آن متعلق به بنیاد علوی، شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا، شرکت…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره برنامه های آموزشی

آوری و سپس وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه می‌شود، بنابراین ارزیابی عبارت است از ” گردآوری اطلاعاتی درباره فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به منظور قضاوت درباره برنامه، بهبود اثربخشی برنامه یا اطلاع رسانی برای تصمیم گیری…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره آموزش ضمن خدمت

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت سازمان4-5- مدل رویکرد سیستمی‌به آموزش این رویکرد برتعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیری کنترل شده برای رسیدن به این اهداف تأکید دارد، معیارهای عملکرد و ارزشیابی اطلاعات این رویکرد عبارتند از :…

Continue Reading

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره آموزش و بهسازی

تا پیشینه تحقیق،مبانی نظری و شواهد تجربی در ارتباط با موضوع پژوهش یعنی” ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران” مورد واکاوی قرار گیرد. گروه هدف مورد مطالعه این پژوهش را…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : انگیزش کارکنان

ابزار های جمع آوری اطلاعات، چگونگی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خواهیم پرداخت.3-2- روش تحقیقتحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. مفید ترین نوع دسته بندی انواع تحقیق ، حالتی است که بر اساس…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : عوامل انگیزشی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت نیازهای انسان مطرح می کنند . بر طبق نظریه هرزبرگ معمولا مدیران و کارکنان متخصصان در درجه ای از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند که فقط نیازهای سطح بالاتر می…

Continue Reading

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : رفتار سازمانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت رغبت و تمایلی در فرد است که او را به انجام عملی در جهتی خاص بر می‌انگیزد. به دیگر سخن مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می‌شود فرد از…

Continue Reading

خرید و دانلود پایان نامه خرید مصرف کنندگان

(2-9). مدل رفتار مصرف کنندۀ کاتلر و کلر 2-9-4) مدل رفتار مصرف کننده کاتلر و همکاران کاتلر و همکارانش، در سال 2005 این مدل را در ارتباط با فرایند رفتار خرید مصرف کنندگان اراﺋﻪ کردند. آنها اظهار کردند که رفتار…

Continue Reading

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: شورهای اسلامی

موارد زیر تقسیم می شود:– عدم مقبولیت : دزدی، روسپیگری، جاسوسی، …– مقبولیتکم : گدایی، فالگیریی، ….– مقبولیت متوسط : سیگار فروشی، ماشین شوئی، …– مقبولیت زیاد : ناطوری، معلم سرخانه، …این طبه بندی ابتکاری که بیشتر تکیه بر قضاوت…

Continue Reading

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: پیشگیری از جرم

ویراست دوم کتاب خود، در سال 1997، دیدگاههای خود را گسترش داد و مدلهای رفتاری پیچیدهتری را ارائه نمود. مدلهای رفتاری که در آن محیطهای فیزیکی و رفتار مجرمان بر یکدیگر تأثیر متقابل دارد. این مسئله مبنایی را بنیان گذاشت…

Continue Reading

منابع مقاله درمورد معنویت در محیط کار

هوشیاری (آگاهی) باطنی (روحی) ما تعریف می کند و اینکه این آگاهی باطنی ناشی از باورها و ارزشهای فرابرنامه ریزی شده ما است (Gillory, 2000:11) بر این اساس معنویت امری فرادینی و چیزی فراتر از قوانین مذهبی است.در حالی که…

Continue Reading

منابع مقاله درمورد معنویت در محیط کار

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت دیدگاهی مثبت داشتند، درصدکمی، تقریباً 2 درصد، دیدگاه مثبت به دین و دیدگاه منفی به معنویت داشتند؛ حدوداً 60 درصد، دیدگاه مثبت به معنویت و دیدگاه منفی به دین داشتند. نظر…

Continue Reading